“Wojna oczami dziecka”. Rusza portal edukacyjny o martyrologii polskich dzieci w trakcie II WŚ

„Wojna oczami dziecka” to tytuł portalu edukacyjnego, którego promocja wraz z inauguracją gry terenowej „Szlakiem dziecięcych losów” odbędzie się 20 października w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

– Celem portalu jest upowszechnienie wiedzy o męczeństwie dzieci, mieszkańców wsi polskich, ofiarach masowych zbrodni reżimu totalitarnego. Jego zadaniem jest wzmocnienie świadomości obywatelskiej poprzez edukację historyczną – zapowiada dr Justyna Staszewska z mauzoleum.

Co znajdziemy na portalu?

Portal stanowi dużą bazę materiałów edukacyjnych zgodną z podstawą programową. Jest bezpłatny oraz ogólnodostępny, bez konieczności logowania. Zawiera źródła historyczne, ikonografię, artykuły naukowe, relacje świadków wydarzeń oraz materiały dydaktyczno-historyczne.

Z kolei gra terenowa „Szlakiem dziecięcych losów”, przebiegająca przez michniowskie mauzoleum, Nadleśnictwo Suchedniów oraz wieś Michniów, ma za zadanie przybliżyć w sposób nowoczesny i nietuzinkowy historię pacyfikacji Michniowa z dn. 12 i 13 lipca 1943 r. Do jej obsługi wystarczy smartfon lub tablet.

Michniów to miejscowość w Górach Świętokrzyskich, w której hitlerowski okupant w dniach 12-13 lipca 1943 roku zamordował 204 osoby: 103 mężczyzn – w większości spalonych żywcem, 53 kobiety i 48 dzieci, aż dziesięcioro z nich miało mniej niż 10 lat. Najmłodszą ofiarą był dziewięciodniowy Stefanek Dąbrowa, wrzucony przez niemieckiego żandarma do płonącej stodoły.

Wymordowanie mieszkańców wsi było odwetem za ich pomoc dla oddziałów partyzanckich, oraz przynależność do Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. 18 młodych dziewcząt wywieziono na przymusowe roboty do Rzeszy. Wieś, po ograbieniu została doszczętnie spalona. Zabroniono odbudowy i uprawiania pól w Michniowie. Szczątki zamordowanych spoczywają w zbiorowej mogile, na której zaraz po wojnie postawiono kamienną tablicę z nazwiskami ofiar.

Zadanie edukacyjne: portal i gra, jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Partnerem wydarzenia jest 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej im. majora E.G. Kaszyńskiego „Nurta”.

Nad portalem oraz grą patronaty honorowe objęli: Archiwum Państwowe w Kielcach, Archiwum Akt Nowych, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Czytaj także:

źródło: KAI