Walka z wykorzystywaniem dzieci trwa. Rząd przyjął krajowy plan przeciwdziałania pedofilii

– Nasz system prawny jeszcze bardziej będzie uwzględniał dziecko i jego ochronę przed przestępczością na tle seksualnym – mówił na konferencji prasowej podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski, przedstawiając założenia przyjętego przez rząd tzw. krajowego planu przeciwdziałania pedofilii. O podobnych rozwiązaniach rozmawialiśmy z wiceministrem Romanowskim na Afirmacja TV. Link do tej rozmowy na końcu artykułu.

Podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości minister Marcin Romanowski podkreślił, że Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023-2026 zawiera m.in. program edukacyjny dla różnych instytucji oraz grup społecznych, np. nauczycieli czy rodziców. Zakłada także organizację kampanii społecznych oraz inne działania związane m.in. z umocnieniem wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom.

– Przypomnę, że tzw. „Ustawa Kamilka” znacznie wzmocniła tryb wysłuchania dziecka w postępowaniu sądowym. Przewidujemy przygotowanie metodyk standardów tego wysłuchania, które już są realizowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie we współpracy z UNICEF – powiedział polityk, dodając, że w planie jest także stworzenie strategii przesłuchań i wysłuchań dzieci małoletnich.

Dodał, że dokument zakłada także wzmocnienie działań z zakresu profilaktyki, w tym wzmocnienie istniejącego systemu tak, aby sprawca oraz potencjalny sprawca miał realny dostęp do terapii, co umożliwi jego resocjalizację.

Wzorce z organizacji

Min. Romanowski podkreślił, że Plan został przygotowany według standardów międzynarodowych, na podstawie wytycznych organizacji „We Protect Global Alliance”, która specjalizuje się w tego typu działaniach.

– Zwracamy uwagę na te zagrożenia i przeciwdziałanie im nie tylko w rzeczywistości realnej, ale może przede wszystkim w rzeczywistości wirtualnej – podkreślił. Polityk nadmienił, że trwają prace nad utworzeniem krajowej bazy materiałów z treściami pornograficznymi z udziałem dzieci, by móc skutecznie zwalczać tego typu przestępczość. – Przewidujemy usprawnienie komunikacji, aby było możliwe łatwiejsze zawiadamianie o zaistnieniu treści, które są nieodpowiednie dla dzieci czy też zawierają treści o charakterze przestępczym – zaakcentował.

Czytaj także:

Zdaniem Romanowskiego, przyjęty dziś Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich przewiduje konkretne działania, dzięki którym system prawny będzie jeszcze bardziej będzie uwzględniał ochronę dzieci przed przestępczością na tle seksualnym. – To kontynuacja działań, które od lat podejmuje Ministerstwo Sprawiedliwości, chociażby przygotowując rejestr pedofilii, podwyższając wymiar kary za przestępstwa na tle seksualnym, a więc z jednej strony represja, a z drugiej działania systemowe, które zawarte są w Krajowym Planie Przeciwdziałania Przestępstwom na Tle Seksualnym w stosunku do dzieci – zakończył.

Za pracę nad planem odpowiadał minister Marcin Romanowski wraz z sekretarzem Zespołu ds. przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich sędzią Agnieszką Matysek.

Założenia planu

Przyjęty plan zapewnia kompleksowe wzmocnienie systemu ochrony przed przestępstwami seksualnymi. To m.in. skoordynowana analiza zagrożeń przestępczością seksualną; program edukacyjny dla różnych grup społecznych (np. młodzieży, rodziców, nauczycieli); szkolenia dotyczące rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, udzielania im pomocy i wsparcia; wzmocnienie kompetencji oraz specjalizacja funkcjonariuszy organów ścigania, sędziów i prokuratorów; utworzenie bazy danych, która ułatwi wykrywanie zakazanych treści, np. w internecie; kompleksowe wsparcie dla ofiar przestępstw seksualnych oraz ich rodzin; wzmocnienie działań terapeutycznych i profilaktycznych; działania mające na celu ujawnianie przestępstw seksualnych wobec dzieci; poszanowanie prywatności i godności osób pokrzywdzonych – zapewnienie etycznego przekazu medialnego.

Według badań przeprowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, aż 41% dzieci w Polsce doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej, 20% doświadczyło wykorzystania seksualnego bez kontaktu fizycznego, a 7% z kontaktem. Co roku w wyniku krzywdzenia w Polsce umiera około 30 dzieci.

Zobacz rozmowę z wiceministrem Romanowskim:

źródło: KAI