Polaków jest coraz mniej. Nowe dane GUS

Główny Urząd Statystyczny podał nowe informację na temat demografii w Polsce. Według danych GUS, w pierwszym półroczu ubyło 68 tys. Polaków.

“W pierwszym półroczu 2023 r. liczba ludności Polski zmniejszyła się o 68 tys. osób – oznacza to ubytek rzeczywisty, którego stopa wyniosła -0,18 proc. W I półroczu poprzedniego roku liczba ludności także się zmniejszyła (o 80 tys., tj. -0,21 proc.).” – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

“Spadek liczby ludności jest wynikiem niekorzystnych tendencji – notowanych w skali rocznej – przede wszystkim w zakresie przyrostu naturalnego. Od 2013 r. jest obserwowany ubytek naturalny wynikający z nadal niskiej (pomimo wzrostu w latach 16-2017) liczby urodzeń przy jednoczesnym zwiększaniu się liczby zgonów wynikających ze wzrostu liczby i odsetka osób w starszym wieku” – napisał GUS.

Na koniec czerwca 2023 r. ludność Polski liczyła 37698 tys. osób. W miastach mieszkało 22447 tys. osób (60 proc. populacji).

Przygotowano także prognozę demograficzną na najbliższe lata. Uwzględniono trzy scenariusze: niski, średni i wysoki. Za główny, czyli najbardziej prawdopodobny uznano scenariusz średni, a scenariusz niski i wysoki zaprezentowano jako alternatywne ścieżki rozwoju demograficznego.

W scenariuszu głównym do 2060 roku przewiduje się spadek ludności Polski do 30,4 mln osób (w scenariuszach alternatywnych odpowiednio do 26,7 mln w niskim oraz do 34,8 mln w wysokim).

Czytaj także:

źródło: bankier.pl, kurierlubelski.pl

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji