117 tys. wadliwych szczepionek podanych pacjentom. Niepokojące wnioski z raportu NIK

Od publikacji raportu Najwyższej Izby Kontroli z kontroli Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Narodowego Programu Szczepień minęło już blisko 3 tygodnie. Wśród wielu wskazanych w dokumencie nieprawidłowości, dot. m.in. warunków przechowywania szczepionek, stosunkowo duży nasz niepokój (a mały rozgłos medialny) wzbudziła informacja, iż z podanych Polakom blisko 58 mln dawek preparatów przeszło 117 tysięcy było wadliwych, a w części przypadków wady te zagrażać mogły nawet zdrowiu i życiu pacjentów.

“Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła zakontraktowanie części szczepionek przeciw COVID-19 o szacunkowej wartości 8,4 mld zł. Decyzję o ich zakontraktowaniu podjął Minister Zdrowia, choć dysponował informacjami, z których wynikało, że dotychczas zawarte kontrakty zapewniały już kilkukrotne zaszczepienie całej populacji Polski, a tempo szczepień ulega zmniejszeniu. W konsekwencji doprowadzono do przeterminowania, a następnie utylizacji ponad 13 mln 100 tys. dawek (stan na koniec 2022 r.). Łączna wartość zutylizowanych szczepionek wyniosła prawie 1 mld zł.” – czytamy w omówieniu raportu na stronach NIK.

“NIK negatywnie oceniła też nadzór Głównego Inspektora Farmaceutycznego nad przechowywaniem oraz dystrybucją szczepionek. Organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo farmaceutyczne kraju, na którego – jak wynika z uchwały Rady Ministrów ustanawiającej Narodowy Program Szczepień – nałożono obowiązek „szczególnego nadzoru”, nie wiedział, w których hurtowniach zmagazynowano szczepionki. Informacje o tym czerpano z mediów. GIF nie podjął również działań zmierzających do wycofania części szczepionek, w odniesieniu do których stwierdzono wady jakościowe, w tym zagrażające życiu i zdrowiu. W konsekwencji podano 117 600 dawek takich szczepionek [serii XD955 jednodawkowego preparatu Janssen, czyli firmy córki koncernu Johnson & Johnson – przyp. red.].

W okresie objętym kontrolą GIF przeprowadził jedynie dwie inspekcje w jednej z hurtowni farmaceutycznych biorącej udział w dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19. Obie zostały przeprowadzone w trybie doraźnym, w następstwie informacji o potencjalnych nieprawidłowościach w dystrybucji szczepionek. Stwierdzono liczne niezgodności o charakterze „krytycznym”, m.in. nie rejestrowano warunków przechowywania szczepionek w specjalnych pomieszczeniach oraz transportu z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do hurtowni. Nie zapewniono też w tej hurtowni bezpieczeństwa produktu podczas jego przechowywania” – kontynuuje Izba.

Zasadność tych zarzutów podważana Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazując, iż w wymienionych kwestiach odpowiedzialność ponosi Europejska Agencja Leków, a podanie szczepionek było niezbędne z uwagi na konieczność powstrzymania wirusa SARS CoV-2.

Raport NIK w całości dostępny jest TUTAJ.

Stanowisko GIF dostępne jest TUTAJ.

CZYTAJ TAKŻE: Kino NIE-letnie: „Ofiarne dziewice”. Kontrowersje wokół szczepionek przeciw HPV

OGLĄDAJ TAKŻE:

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji