Jak zwiększyć dzietność w Polsce? Instytut Pokolenia: kluczem jest wzrost liczby małżeństw

Według raportu Instytutu Pokolenia, zajmującego się demografią, kluczem do zwiększenia dzietności w Polsce jest wzrost liczby zawieranych małżeństw. Ostatnie dane z roku 2022 pokazują, że statystycznie na jedną Polkę przypada 1,3 dziecka.

Michał Kot, dyrektor Instytutu Pokolenia, prezentując raport przygotowany przez instytucję, podkreślił, że zgodnie z danymi, wzrost liczby zawieranych małżeństw jest kluczowy dla zwiększenia dzietności w Polsce. Wyjątkiem był rok 2017, gdy demografia, a właściwie liczba urodzeń wzrosła mimo braku wzrostu liczby małżeństw, głównie z powodu wprowadzenia polityki pro-rodzinnej, zwłaszcza programu 500 plus.

Demografia

Kot zauważył, że w czasie pandemii COVID-19, w latach 2020 i 2021, spadła liczba urodzeń, co było rezultatem niewielkiej liczby zawieranych małżeństw. Dodatkowo, liczba małżeństw wyznaniowych jest znacznie większa niż małżeństw cywilnych, a większość dzieci rodzi się w małżeństwach katolickich.

Niepokoi jednak fakt, że od 1989 roku stale rośnie liczba nieważnie zawartych małżeństw. W 2020 roku unieważniono 2813 małżeństw, co stanowi 160 procent więcej niż w roku 1989. Kot zaznaczył, że to ma istotne konsekwencje społeczne, w tym wpływ na wskaźnik dzietności, a także powiązane problemy, takie jak depresja i problemy psychiczne u dzieci i młodzieży.

Kot wskazał, że rosnąca liczba stwierdzeń nieważności małżeństw może prowadzić do negatywnych skutków społecznych, a także sugeruje, że małżeństwa powinny szukać skutecznych metod rozwiązywania konfliktów. Jako rozwiązanie proponuje rozwinięcie sieci poradni przy kościołach i przez samorządy lokalne, mających na celu wsparcie trwałych i szczęśliwych rodzin.

Podkreślając rolę Kościoła katolickiego, Kot stwierdził, że trwała i szczęśliwa rodzina jest najlepszą profilaktyką przeciwko uzależnieniom i ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży. Zaproponował rozwinięcie działań kościelnych w kierunku utrzymania szczęśliwych rodzin, aby zmniejszyć liczbę nieważnie zawartych małżeństw. Wskazał również na brak komunikacji jako najczęstszą przyczynę konfliktów małżeńskich, a niezaistnienie zgody małżeńskiej jako najczęstszą przyczynę stwierdzenia nieważności małżeństwa w Kościele.

Czytaj także:

źródło: radio.lublin.pl