Jan Pospieszalski w Toruniu. Przyjdź na bezpłatny pokaz filmu o ks. Blachnickim

Jutro, 13 grudnia, o godz. 18.00, w budynku Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Poznańskiej 49 w Toruniu, odbędzie się spotkanie z Janem Pospieszalskim. Spotkanie będzie kontynuacją cyklu Dysput Kopernikańskich organizowanych przez Instytut Copernicanum w Toruniu. Przy tej okazji zaprezentowany zostanie współtworzony przez Jana Pospieszalskiego film “Blachnicki. Świadectwo niepokornego”.

Wybór daty nie jest przypadkowy. Ks. Franciszek Blachnicki – jak wykazało wznowione śledztwo IPN – padł ofiarą zbrodni komunistycznej. Badania laboratoryjne potwierdziły obecność silnych substancji toksycznych w próbkach pobranych ze szczątków zmarłego kapłana. Choć nie znamy wszystkich szczegółów operacji służb, nie znamy też wszystkich wspólników zabójców księdza, możemy mieć jednak pewność kim są mocodawcy morderstwa. To ci sami sprawcy, którzy 13 grudnia 1981 roku wypowiedzieli wojnę wolnościowym i solidarnościowym aspiracjom Polaków. Inicjatorem pokazu filmu i spotkania jest Instytut Copernicanum.

Organizatorzy piszą o sobie: „wśród naszych priorytetów są m.in. troska o wartości patriotyczne i chrześcijańskie w społeczeństwie, upowszechnienie idei lokalnej samorządności, działania na rzecz kultury, edukacji, oświaty, dbanie o dziedzictwo historyczne, itp. Kluczowym elementem działania Instytutu Copernicanum jest nawiązanie do tradycji grodu Kopernika, jakim był ponadreligijny i ponadnarodowy dialog. W tym celu powołaliśmy klub dyskusyjny „Dysputy kopernikańskie”, gdzie cyklicznie zapraszamy osoby ze świata, kultury, polityki, nauki czy religii celem prowadzenia dyskusji na ważne tematy. Spotkania stanowią platformę wymiany poglądów między mieszkańcami nie tylko Torunia, ale całego województwa kujawsko-pomorskiego. Chcemy zintegrować środowiska konserwatywne i patriotyczne, które chciałyby wspólnie z nami działać celem budowy bardziej świadomego społeczeństwa obywatelskiego” – czytamy na stronie internetowej Instytutu Copernicanum.

Partnerem spotkania i projekcji filmu jest Afirmacja.

Zapraszamy – wstęp wolny.

CZYTAJ TAKŻE: “Bedzie loć” – mówili górale. Jak wchodziłem na “górę Tabor” z ks. Blachnickim i kard. Wojtyłą…

OGLĄDAJ TAKŻE: