Europejski Trybunał: Polska musi prawnie zalegalizować związki jednopłciowe

Szokujący wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Polska ma teraz obowiązek prawnej legalizacji związków jednopłciowych. Trybunał nie uwzględnił polskiej Konstytucji i zawartej w niej definicji małżeństwa.

We wtorek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał orzeczenie o tym, że brak “prawnego uznania i ochrony” związków jednopłciowych przez Polskę to naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Decyzja trybunału była odpowiedzią na skargę, jaką dziesięcioro obywateli polskich złożyło do Strasburga przeciwko Polsce. Skarżący to osoby żyjące w związkach jednopłciowych.

Trybunał: macie legalizować, możecie wybrać sobie nazwę

W opinii ETPC kraje członkowskie Unii Europejskiej, a w tym Polska, muszą zalegalizować prawnie związki jednopłciowe. Według trybunału władze państw członkowskich mają w tej kwestii możność wyboru tylko co do nazwy prawnej dla tych związków. W zależności od nastrojów i obyczajów społeczeństw państw narodowych politycy mieliby wybrać pomiędzy “małżeństwem”, bądź “związkiem partnerskim” jako nazwą dla nowego tworu prawnego.

Wyrok zapadł większością 6 do 1. Przeciwko głosował jedynie polski sędzia ETPC prof. Krzysztof Wojtyczek. Polak powołał się na art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka według, której trybunał powinien orzekać. W myśli tego artykułu “życiem rodzinnym” są relacje oparte na stabilnym związku kobiety i mężczyzny.

Strasburg przeciwko polskiej Konstytucji?

W świetle polskiej Konstytucji małżeństwo jest to “trwała wspólnota życiowa kobiety i mężczyzny”. Propozycja zrównania prawnego związków ludzi tej samej płci i nadania im de facto statusu małżeństwa byłoby jej złamaniem.

ETPC w swoim orzecznictwie nie odniósł się do tych zapisów w polskiej Konstytucji. Decyzja nie uwzględnia również badań socjologicznych, w których Polacy wyraźnie sprzeciwiają się legalizacji związków jednopłciowych.

Kontrowersyjna decyzja ETPC jest kontynuacją dotychczasowej linii orzeczniczej. Legalizację związków jednopłciowych trybunał nakazał już Włochom, Ukrainie, Rumunii i Rosji, która nawet nie aspiruje do uczestnictwa w UE. Sprawa Polski jest bliźniaczo podobna do sytuacji w Rumunii. Tam również obowiązujące prawo rozpoznaje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Sami Rumunii, podobnie jak Polacy, w większości sprzeciwiają się koncepcji legalizowania związków osób tej samej płci.

źródło: ordoiuris.pl

CZYTAJ TAKŻE: Rumunia bez prawnego uznania związków tej samej płci. Premier: kiedyś do tego dojdzie

ZOBACZ TAKŻE: