Potrzebujemy afirmacji życia! Przesłanie organizacji pro-life na Narodowy Dzień Życia

– Zachęcamy wszystkich do zaangażowania w budowanie postaw afirmacji i poszanowania życia oraz do jednoznacznego sprzeciwu wobec upowszechniania aborcji – napisano w oświadczeniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia z okazji przypadającego na 24 marca Narodowego Dnia Życia.

– Z okazji Narodowego Dnia Życia życzymy Wszystkim, abyśmy żyli w kraju, w którym mądre rozwiązania społeczne i wzajemna życzliwość pozwalają zarówno dziecku w prenatalnej fazie życia, jego matce i ojcu oraz każdemu – tak dorosłemu, jak i osobie starszej – czuć się ważnym, potrzebnym, kochanym i bezpiecznym – czytamy w oświadczeniu „Ku afirmacji i poszanowaniu życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci!” wydanym przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia z okazji Narodowego Dnia Życia, który przypada 24 marca.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia działa od 1992 r., zrzeszając kilkadziesiąt organizacji chroniących życie oraz prorodzinnych. W 2012 roku za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego.

CZYTAJ TAKŻE: Niech żyje Polska! Przyjdź na Narodowy Marsz Życia!

Poniżej pełna treść Oświadczenia PFROŻ:

„Ku afirmacji i poszanowaniu życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci!”

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia z okazji Narodowego Dnia Życia – 24 marca 2024 r.

Narodowy Dzień Życia, przypadający 24 marca, skłania do zwrócenia uwagi na największą wartość, jaką wszyscy zostaliśmy obdarzeni – na DAR ŻYCIA. Chociaż traktujemy go jako coś oczywistego, jednak istniejemy dlatego, że ktoś tego chciał. Jesteśmy kolejni w sztafecie pokoleń. Fakt, że ISTNIEJEMY, warto i trzeba docenić! Narodowy Dzień Życia jest ku temu znakomitą okazją.

Doceniamy zmiany, które są wielkim dorobkiem wolnej Rzeczypospolitej, dotyczące poszanowania ludzkiego życia w jego prenatalnej fazie. Wyjątkowy niepokój budzą działania zmierzające do wprowadzenia w naszym kraju aborcji na żądanie wbrew większości społeczeństwa, które jest przeciwne takim rozwiązaniom, z pogwałceniem naszej konstytucji, gwarantującej każdemu człowiekowi podstawowe prawo człowieka do życia oraz ochronę zdrowia prokreacyjnego kobiet.

Zachęcamy wszystkich do zaangażowania w budowanie postaw afirmacji i poszanowania życia oraz do jednoznacznego sprzeciwu wobec upowszechniania aborcji!

Z okazji Narodowego Dnia Życia życzymy Wszystkim, abyśmy żyli w kraju, w którym mądre rozwiązania społeczne i wzajemna życzliwość pozwalają zarówno dziecku w prenatalnej fazie życia, jego matce i ojcu oraz każdemu – tak dorosłemu, jak i osobie starszej – czuć się ważnym, potrzebnym, kochanym i bezpiecznym.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:

Jakub Bałtroszewicz, prezes
ks. Tomasz Kancelarczyk, wiceprezes
Grzegorz Nienartowicz, wiceprezes
Magdalena Bartoszewicz, członek zarządu
Maria Gondek, członek zarządu
Ewa Kowalewska, członek zarządu
Rafał Szczypta, członek zarządu
PFROŻ

OGLĄDAJ TAKŻE:

https://pomagam.pl/afirmacjaextra
https://www.facebook.com/events/1717038125371725

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji