Konserwatywne odrodzenie Irlandii? Czy to początek europejskiej kontrrewolucji?

8 marca w Irlandii odbyło się referendum w sprawie dwóch proponowanych poprawek do konstytucji. Pierwszą z nich była tzw. poprawka rodzinna (Propozycja 39), która to propozycja miała na celu poszerzenie konstytucyjnej definicji rodziny tak, aby ustawa zasadnicza traktowała jako rodziny także związki homoseksualne. Druga poprawka, dotycząca opieki (propozycja 40), miała na celu usunięcie z konstytucji „przestarzałego” języka, który opisywał rolę kobiety jako skoncentrowaną wokół ogniska domowego. Obie te propozycje zostały odrzucone przez wyborców zdecydowaną większością głosów. Po przegranym referendum ze stanowiska zrezygnował premier Irlandii Leo Varadkar. 

Postulaty uderzające w rodzinę 

Poprawka rodzinna została odrzucona przez 62,2% głosujących, natomiast poprawka dotycząca opieki przez 66,2%. Frekwencja wyborcza w referendum wyniosła 44,4%. Wyniki te zaskoczyły wielu obserwatorów, którzy spodziewali się, że propozycje zostaną przyjęte. Odrzucenie poprawki dotyczącej opieki było szczególnie nieoczekiwane, ponieważ sondaże przedreferendalne wskazywały na silne poparcie dla niej.

Istnieje kilka wyjaśnień wspomnianego wyniku. Niektórzy sugerują, że popierający poprawki nie zdołali odpowiednio dotrzeć do wyborców, podczas gdy przeciwnicy skutecznie zmobilizowali swoich zwolenników. Inni wskazują jednak na widoczny powrót do konserwatyzmu w irlandzkim społeczeństwie, co w rezultacie skłoniło niektórych do głosowania przeciwko zmianom. Należy spodziewać się, że wynik referendum znacznie rozszerzy debatę publiczną na temat poruszonych w nim kwestii w Europie Zachodniej.

https://pomagam.pl/afirmacjaextra

Najlepszy możliwy prezent

David Quinn, irlandzki publicysta współpracujący między innymi z „Sunday Independent” i „The Irish Catholic”, aktywny w życiu politycznym swojego kraju od 1994 roku jako komentator społeczeństwa, religii i polityki. wyraził radość z powodu zdecydowanego odrzucenia przez irlandzkich wyborców proponowanych poprawek do konstytucji. Określił on to wydarzenie jako „najlepszy możliwy prezent na Dzień Matki” (w Irlandii obchodzony tradycyjnie w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, która w tym roku wypadała 10 marca).

Zdaniem Quinna wynik referendum jest wyraźnym sygnałem, że znaczna część irlandzkiego społeczeństwa pozostaje przywiązana do uświęconej tradycją koncepcji rodziny. „Wyniki referendum są pokrzepiającym potwierdzeniem trwałego znaczenia rodziny w irlandzkim społeczeństwie” – zauważył publicysta. „Wyborcy wyraźnie opowiedzieli się w obronie tradycyjnej rodziny jako fundamentu zdrowego i stabilnego społeczeństwa” – dodał. 

CZYTAJ TAKŻE: Wolność, równość, braterstwo… w zabijaniu dzieci. Jeszcze o zmianie francuskiej konstytucji

Czy rząd powróci do wsparcia wartości?

Quinn jeszcze przed referendum argumentował, że propozycja 39, która miała na celu przedefiniowanie rodziny w konstytucji, podważyłaby podstawową zasadę dotyczącą tego, że: „rodzina, w rozumieniu społecznym i historycznym, jest fundamentem naszego społeczeństwa”. Publicysta stwierdził, że „przedefiniowanie jej w taki sposób, aby obejmowała nietradycyjne struktury, wysłałoby mylące przesłanie i potencjalnie całkowicie osłabiłoby instytucję rodziny”.

Ponadto podkreślił on swoją aprobatę dla odrzucenia propozycji 40, która miała na celu usunięcie przestarzałego języka dotyczącego roli kobiety w domu. „Chociaż język może wydawać się przestarzały, odzwierciedla on znaczenie rodziny i istotny wkład kobiet w tę strukturę” – wyjaśnił Quinn.

Patrząc w przyszłość, Quinn uważa, że wyniki referendum powinny zachęcić rząd do prowadzenia polityki wspierającej tradycyjne wartości. „Przesłanie od ludzi jest jasne” – pisze – „Irlandia musi nadać priorytet polityce, która wzmacnia rodziny i promuje społeczeństwo zbudowane na tradycyjnych wartościach”.  Quinn twierdzi, że głosowanie jest jasnym sygnałem dla rządu, że społeczeństwo irlandzkie opowiada się za utrzymaniem tradycyjnej definicji rodziny.

https://www.facebook.com/events/1717038125371725

Ostrzeżenie dla władz?

Wyniki referendum, w którym obydwie „progresywne” poprawki do konstytucji zostały odrzucone, stanowią o powolnym powrocie narodów i społeczeństw zachodnich do swoich korzeni. Ze ściśle politycznego punktu widzenia należy interpretować wyniki referendum jako wyraz sprzeciwu wobec liberalnej agendy rządu. Odrzucenie propozycji 39 i 40 można traktować jako ostrzeżenie dla rządu przed forsowaniem dalszych zmian społecznych, które nie są zgodne z wartościami większości społeczeństwa. Odrzucenie propozycji 39, która rozszerzałaby definicję rodziny oraz propozycji 40, która usuwałaby z konstytucji język określający rolę kobiety w domu, można interpretować jako zwycięstwo konserwatywnych wartości. 

Z tradycyjnego punktu widzenia rodzina opiera się na związku mężczyzny i kobiety, a małżeństwo powinno być chronione jako instytucja. Propozycja 39, zrównując różne rodzaje związków, podważałaby te wartości. Podobnie propozycja 40, pomimo, być może, archaicznego języka irlandzkiej konstytucji, podważała istotną rolę kobiety w rodzinie i w społeczeństwie. Rolę polegającą bardzo często na wykonywaniu jednej z najcięższych i najtrudniejszych prac (jak np. wychowanie nowego pokolenia na wartościowych obywateli i ludzi nauki, kultury czy też sztuki). 

CZYTAJ TAKŻE: Konwencja stambulska nie chroni przed przemocą. Przyjmijmy konwencję praw rodziny!

Irlandia się budzi? 

Z prawnego punktu widzenia referendum było ważne, ponieważ stanowiło bezpośrednią konsultację z obywatelami w sprawie fundamentalnych kwestii społecznych. Wyniki referendum wiążą rząd i parlament, co oznacza, że proponowane zmiany w konstytucji nie zostaną wprowadzone. Wyniki referendum nie mają bezpośredniego wpływu na bieżące ustawodawstwo. Mogą mieć jednak wpływ na decyzje polityczne oraz idące za nimi przyszłe zmiany prawne dotyczące rodziny i małżeństwa.  W reakcji na wynik referendum premier Irlandii Leo Varadkar zrezygnował z funkcji lidera swojej partii i podał się do dymisji.

Oczekuje się, że w najbliższych latach odbędą się dalsze debaty na temat realizacji postulatów ruchu LGBT i tzw. praw kobiet, jednakże w znacznie szerszej perspektywie, z uwzględnieniem również postaw konserwatywnych. Irlandzkie społeczeństwo pokazało bowiem, że znaczna jego część taki właśnie światopogląd reprezentuje. 

Odrzucenie obu propozycji pokazuje, że w Irlandii nadal istnieje silne poparcie dla tradycyjnych wartości. To ważny sygnał w czasach, gdy na Zachodzie obserwuje się coraz większe naciski na zmiany w definicji rodziny i małżeństwa. Odrzucenie proponowanych zmian dowodzi, że społeczeństwo irlandzkie jest bardziej konserwatywne, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. 

Za: Instytut Ordo Iuris

OGLĄDAJ TAKŻE:

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji