Zaproszenie do akcji “Ciąża bez alkoholu – profilaktyka FASD”

Fundacja Instytut Nowej Kultury zaprasza Samorządy do udziału w bezpłatnej ogólnopolskiej kampanii: “Ciąża bez alkoholu – profilaktyka FASD”. Kampania będzie realizowana w 2024 roku w internecie, także z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Samorządy lokalne otrzymają od Fundacji bezpłatnie pakiety materiałów edukacyjnych: 4 teksty merytoryczne (1 na kwartał); 4 grafiki do zamieszczenia na swoich stronach internetowych oraz gminnych portalach (1 na kwartał) oraz 4 webinaria eksperckie (1 na kwartał).

Kampania “Ciąża bez alkoholu – profilaktyka FASD”

Ekspertem kampanii jest Jolanta Terlikowska, MBA. Pedagog, socjoterapeutka, profilaktyk. Wieloletni członek zespołu ekspertów w zakresie wdrażania Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Specjalista w zakresie profilaktyki FASD oraz członek Rady ds. Profilaktyki FASD przy Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Wieloletni pracownik PARPA oraz KCPU.

Aby wziąć udział w bezpłatnych kampaniach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (pdf) i wysłać jego skan na adres: edukacja@instytutnowejkultury.pl

Pierwszy webinar zatytułowany: „Wokół FASD, czyli jakie zagrożenia wiążą się ze spożywaniem alkoholu przez kobiety” odbędzie się w środę 24 kwietnia 2024 r. w godzinach 12:00-13:30.

Zapraszamy Państwa do udziału!

źródło: instytutnowejkultury.pl

OGLĄDAJ TAKŻE:

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji