Złóż podpis pod rezolucją Narodowego Marszu Życia 2024!

Narodowy Marsz Życia już za nami! Batalia o prawną ochronę życia dzieci nie dobiega jednak końca. Dlatego organizatorzy marszu umożliwili złożenie podpisu poparcia na stronie internetowej pod tekstem rezolucji, która została odczytana w ubiegłą niedzielę przez Rafała Porzezińskiego. Zachęcamy Was do złożenia swojego podpisu!

Pragniemy zachęcić wszystkich czytelników naszego portalu do złożenia podpisu pod rezolucją Narodowego Marszu Życia 2024, która w imieniu uczestników i organizatorów wydarzenia została upubliczniona podczas wydarzenia. Ze sceny na warszawskim pl. Trzech Krzyży odczytał ją znany dziennikarz Rafał Porzeziński.

Rezolucja Narodowego Marszu Życia 2024 – przeczytaj lub odsłuchaj odczytaną przez Rafała Porzezińskiego

Podpis pod rezolucją można złożyć na stronie Narodowego Marszu Życia 2024.

REZOLUCJA NARODOWEGO MARSZU ŻYCIA 2024

Jako Polacy odpowiedzialni za przyszłość Ojczyzny i prawa każdego człowieka żyjącego pod suwerenną władzą Rzeczypospolitej, my, uczestnicy Narodowego Marszu Życia, żądamy natychmiastowego zaniechania wywrotowych działań obecnego rządu i rządowej większości parlamentarnej przeciw przyrodzonemu prawu do życia, potwierdzonemu w Konstytucji Rzeczypospolitej. Przypominamy, że fundamentem praw chronionych przez Rzeczpospolitą jest „przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność człowieka”. Nie pochodzi ona od państwa czy narodu, natomiast jej ochrona stanowi o autorytecie i godności państwa i narodu.
Przypominamy również, że – jak potwierdza to Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 28 maja 1997 roku – „życie w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju”. Negowanie tej prawdy jest wymierzone tak w prawa osoby, jak również w autorytet i porządek Rzeczypospolitej.
Wyrażamy uznanie i poparcie dla posłów, którzy bronili prawa do życia. Wzywamy ich również, aby nie poprzestawali na wyrażaniu opinii w reakcji na wywrotowe działania władz, ale by prowadzili systematyczną pracę na rzecz cywilizacji życia, reagując na wszystkie imperatywy przywoływane i przypominane przez opinię publiczną wspierającą cywilizację życia.
Wyrażając oburzenie z powodu głosowania części liderów opozycji za procedowaniem w Sejmie antykonstytucyjnych przepisów wymierzonych w prawo do życia, wzywamy opozycję do jednoznacznej obrony tych konstytucyjnych norm i do przypominania ich konstytucyjnego charakteru.
Wzywamy do niezwłocznego ponownego przesłania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej genderowej konwencji stambulskiej. Wyrażamy zdecydowaną dezaprobatę z powodu zaniechania tego obowiązku do tej pory.
Apelujemy do przyszłych posłów do Parlamentu Europejskiego o pracę nad budową silnej europejskiej opinii wspierającej cywilizację życia. Działania te nie powinny sprowadzać się jedynie do protestów, ale być połączone ze stałym przypominaniem nienaruszalności prawa do życia i praw rodziny, pierwszych spośród naturalnych praw ludzkich.
Boga prosimy o wsparcie dla naszej Ojczyzny i wszystkich, którzy bronią jej praw! Jeszcze Polska nie zginęła!

uczestnicy Narodowego Marszu Życia 2024

ODSŁUCHAJ REZOLUCJĘ NA NASZYM KANALE:

CZYTAJ TAKŻE: Narodowy Marsz Życia 2024 za nami! Poznaj rezolucję ogłoszoną w imieniu uczestników

https://pomagam.pl/ah846n

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji