Dzieci będą planowo demoralizowane od września 2025? Jest PETYCJA!

Od września 2025 r. w szkołach realizowany ma być nowy przedmiot „Edukacja zdrowotna”, który zastąpi „Wychowanie do życia w rodzinie”. – Ministerstwo Edukacji wraz z resortami zdrowia i sportu, pod przykrywką troski o zdrowie dzieci i młodzieży, planuje wprowadzić do szkół permisywną, deprawacyjną, edukację seksualną. W odróżnieniu od Wychowania do Życia w rodzinie nowy przedmiot może być obowiązkowy – alarmuje Grupa Proelio i zachęca do sprzeciwu wobec tych planów.

Ministrowie edukacji, zdrowia i sportu na wspólnej konferencji prasowej zapowiedzieli, że od września 2025 r. w szkołach realizowany ma być nowy przedmiot, który zastąpi „Wychowanie do życia w rodzinie” – „Edukacja zdrowotna”. Jego elementem ma być edukacja seksualna.

Groźba realnej demoralizacji dzieci na większą skalę niż dotychczas

Zdaniem Zbigniewa Kaliszuka, wiceprezesa Fundacji Grupa Proelio zamiary tych ministerstw odnośnie treści, które będą przekazywane w ramach edukacji zdrowotnej, jasno pokazuje to, że pokierowanie zespołem opracowującym podstawę programową powierzono seksuologowi prof. Zbigniewowi Izdebskiemu. 

Od lat propaguje on skrajnie szkodliwe postawy seksualne, radykalnie sprzeczne z wartościami, które wielu rodziców stara się przekazać swoim dzieciom – zwraca uwagę Zbigniew Kaliszuk.

Jak podkreśla, prof. Izdebski propaguje wizję seksualności, w której najważniejsza jest przyjemność realizowana w oderwaniu od jakichkolwiek głębszych uczuć oraz  wartości.

Zachęca do podejmowania współżycia seksualnego nie powiązanego z uczuciem i relacją z drugą osobą, do masturbacji, nie dostrzega szkodliwości po pornografii. Uważa, że przyjemność seksualna może być zaspakajana nawet kosztem życia dziecka – jeśli w wyniku dążenia do przyjemności seksualnej pocznie się dziecko, przekonuje że kobieta powinna mieć prawo je zabić. Uczynienie kogoś takiego odpowiedzialnym za edukację dzieci i młodzieży uważam za skandal – komentuje Zbigniew Kaliszuk.

Sprzeciw fundacji budzi też to, że nowy przedmiot być może będzie obowiązkowy. Minister Edukacji Barbara Nowacka na konferencji prasowej powiedziała, że decyzja w tym zakresie nie jest jeszcze podjęta. 

Seksualność jest jedną z najważniejszych i najbardziej intymnych sfer życia każdego człowieka. Jednocześnie bardzo mocno powiązana jest z systemem wyznawanych wartości, dlatego jakakolwiek ingerencja w tą sferę w ramach zajęć edukacyjnych powinna odbywać się w porozumieniu i za zgodą z rodziców. Art. 48 Konstytucji gwarantuje, że „rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”. Dotychczas to prawo było szanowane – Wychowanie do życia w rodzinie było przedmiotem nieobowiązkowym. Jeśli rodzice uważali, że poruszane treści stoją w sprzeczności z tym, jak chcą wychowywać dziecko, mogli nie posyłać go na zajęcia. Oburza to, że rząd rozważa zmianę podejścia i łamanie praw rodziców. Sądzę, że finalna decyzja zależy od siły społecznego sprzeciwu. Dlatego bardzo do niego zachęcam – mówi Zbigniew Kaliszuk.

Fundacja Grupa Proelio przygotowała apel ze sprzeciwem wobec nowego przedmiotu. Można podpisać go na stronie.

Zbigniew Kaliszuk od lat analizuje treści, które przekazują „edukatorzy seksualni” podczas prowadzonych przez siebie zajęć, w publikowanych materiałach i książkach. Opisał je w książce „Zmanipulowany Umysł” i przestrzega przed zmanipulowanym przekazem dotyczącym tematu edukacji seksualnej.

Propagatorzy edukacji seksualnej uwielbiają przekonywać, że chodzi im jedynie o przekazywanie obiektywnej wiedzy z zakresu seksualności oraz zasłaniać się koniecznością nauczenia dzieci bronienia się przed przemocą seksualną. Tyle, że to równie perfidna manipulacja, co wprowadzanie edukacji seksualnej pod płaszczykiem troski o zdrowie dzieci. Nie da się uczyć „obiektywnie” o seksualności, bez oderwania od sfery wartości. Nie da się uciec choćby od oceny podejmowania współżycia seksualnego w wieku nastoletnim, podejmowania współżycia seksualnego poza kontekstem relacji i miłości, masturbacji, pornografii, aborcji, czy stosunków homoseksualnych – zaznacza Zbigniew Kaliszuk.

Jak podkreśla, rezygnacja z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”, który zachęcał do wstrzemięźliwości seksualnej w wieku nastoletnim i umiejscawiał nauczanie o seksualności w kontekście przygotowania do małżeństwa i życia w rodzinie oraz powołanie prof. Zbigniewa Izdebskiego na przewodniczącego zespołu przygotowującego zajęcia z edukacji zdrowotnej, jasno wskazuje na radykalną zmianę w zakresie wartości, które będą przekazywane w szkołach.

Jest dla mnie oczywiste, że rząd chciałby, aby w ramach edukacji zdrowotnej przyjęto takie podejście do seksualności, jakie propagowane jest przez tzw. „edukatorów seksualnych”. Treści te sprowadzają się do uczenia młodzieży, że współżycie seksualne w nastoletnim wieku jest ok, byle było dobrowolne i z zastosowaniem antykoncepcji. Niektórzy edukatorzy wręcz zachęcają nastolatków do podejmowania aktywności seksualnej. A przecież nastoletnia młodzież przeważnie nie jest przygotowana na możliwe skutki przedwczesnego współżycia seksualnego. Edukatorzy seksualni nie tylko bagatelizują możliwe skutki biologiczne (antykoncepcja bywa, że zawodzi), ale całkowicie przemilczają to, że niedojrzałe zachowania seksualne niosą za sobą też skutki psychiczne, moralne i społeczne, mogą prowadzić do zranień i lęków emocjonalnych, poczucia krzywdy, wyrzutów sumienia, cierpienia czy zniszczonych więzi z samym sobą, z drugim człowiekiem i Bogiem oraz utrudniać zbudowanie szczęśliwego i wiernego małżeństwa i rodziny w przyszłości – ubolewa wiceprezes Fundacji Grupa Proelio.

Zwraca też uwagę, że treści oraz formy przekazu podczas zajęć z edukacji seksualnej często naruszają wrażliwość i wartości dużej części dzieci i młodzieży.

Tłumaczenia jaka pozycja jest najlepsza na pierwszy raz oraz jak zadbać o przyjemność seksualną partnera albo ćwiczenia z nakładania prezerwatywy – to przykłady treści poruszanych w najbardziej popularnej książce o edukacji seksualnej z ostatnich lat oraz na stronach i zajęciach prowadzonych przez najbardziej znane organizacje zajmujące się edukacją seksualną – mówi.

– Edukatorzy seksualni bardzo lubią uzasadniać to, jakie treści przekazują, tym że dzisiaj młodzież coraz wcześniej podejmuje inicjację seksualną. Wychodzą z założenia że trzeba to zaakceptować i do tego dostosować program zajęć oraz formę komunikacji. Nie biorą przy tym pod uwagę tego, że większość młodzieży nie podejmuje współżycia i co za tym idzie program zajęć powinien być tak skonstruowany, aby przypadkiem nie „rozbudzać” seksualnie tej większości, ani nie naruszać jej wrażliwości i wartości. Ale nawet jeśli współżycie seksualne podejmowaliby wszyscy nastolatkowie nauczyciele nie powinni zakładać, że trzeba pogodzić się z tą sytuacją i starać się jedynie, by młodzież minimalizowała ryzyko związane z seksem. Rolą wychowawców (nauczycieli, rodziców) jest stawianie młodzieży mądrych wymagań i jasne wskazywanie, co jest dla nich dobre, a co złe.” – podkreśla Zbigniew Kaliszuk.

Prace nad nowym przedmiotem są na początkowym etapie, więc mogą pojawić się głosy, że warto dać mu szansę. Zdecydowanie się z tym nie zgadzam. Kierunek jest oczywisty. Nawet portal Onet nie miał problemu z odczytaniem intencji rządu i zachwycając się wprowadzeniem edukacji seksualnej pod płaszczykiem edukacji zdrowotnej opublikował artykuł ‘Jaki piękny podstęp! No, pokażcie tego, kto podniesie rękę na pomysł Nowackiej’. Ale to, co budzi ich zachwyt, powinno wzbudzić zdecydowany sprzeciw. Prace nad nowym przedmiotem trzeba zablokować póki jeszcze jest to możliwe – apeluje wiceprezes Fundacji Grupa Proelio.

W apelu ze sprzeciwem wobec nowego przedmiotu fundacja zwraca się w szczególności do polityków PSL z prośbą o zablokowanie działań rządowych koalicjantów, a także do Prezydenta Andrzeja Dudy oraz posłów PiS i Konfederacji – z prośbą o skierowanie rozporządzenia wprowadzającego nowy przedmiot do Trybunału Konstytucyjnego natychmiast jak się ono ukaże oraz do dziennikarzy, influencerów, rodziców i wszystkich ludzi zatroskanych o dobro dzieci i młodzieży – aby podejmowali temat i przestrzegali przed zagrożeniami związanymi z permisywną edukacją seksualną.

źródło: KAI

OGLĄDAJ TAKŻE:

CZYTAJ TAKŻE: Narodowy Marsz Życia 2024 za nami! Poznaj rezolucję ogłoszoną w imieniu uczestników

https://pomagam.pl/ah846n

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji