Szokująca decyzja Trzaskowskiego. Zakaz krzyży w warszawskich szkołach?

„Standardy równego traktowania”, czyli wewnętrzne wytyczne dla pracowników biur i urzędów dzielnic wprowadza urząd miasta stołecznego Warszawy. Zasady te to “16 zaleceń, które mają na celu zapewnienie wzajemnego szacunku” oraz “przeciwdziałanie dyskryminacji”. – Nie ma mowy o żadnych zakazach, ani nakazie usuwania krzyży czy innych symboli religijnych, mowa jedynie o neutralności urzędu jako instytucji – brzmi wydane dziś oświadczenie warszawskiego ratusza.

Warszawski ratusz opublikował oświadczenie w odpowiedzi na doniesienia mediów, które informują o wprowadzonych zasadach dla urzędników i pracowników biur stołecznej administracji.

Burza po decyzji Trzaskowskiego. Czy zakaz krzyży będzie obowiązywał?

W zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy wprowadzającym standardy równego traktowania nie ma mowy o żadnych zakazach, w tekście w ogóle nie ma takich treści. Nie ma również wzmianki o nakazie usuwania krzyży, czy innych symboli religijnych. Urząd m.st. Warszawy nie ma zamiaru walczyć z tradycją, ani jakimkolwiek wyznaniem – deklaruje Monika Beuth, rzeczniczka prasowa Urzędu m.st. Warszawy.

Jej zdaniem, jest “dokładnie odwrotnie” – dokument składający się z 16 standardów to “zestaw zasad i wytycznych, które mają na celu przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji i nierówności”.

Jest to podkreślenie neutralności religijnej i światopoglądowej urzędu miasta jako instytucji publicznej – dodaje rzeczniczka. Są to zalecenia adresowane wyłącznie do pracowników biur i urzędów dzielnic, i podkreślam, że każda osoba pracująca w urzędzie ma prawo używać symboli religijnych zgodnie ze swoimi przekonaniami. Standardy tego nie zakazują, mówią jedynie o neutralności urzędu jako instytucji i odnoszą się wyłącznie do przestrzeni dostępnych dla osób z zewnątrz – oświadcza Monika Beuth.

W oświadczeniu dla mediów stwierdza, że miasto stołeczne “organizuje obchody i uroczystości, których tradycyjnym elementem jest i pozostanie msza święta”. Chodzi m.in. o obchody kolejnych rocznic Powstania Warszawskiego.

Czym innym jest natomiast sam urząd, który powinien być neutralny i przyjazny dla każdego, niezależnie od przekonań, wyznania i światopoglądu – to jest podstawa wolnego, demokratycznego państwa – twierdzi rzeczniczka.

Standardy równego traktowania” są zbiorem 16 zaleceń, które mają na celu zapewnienie wzajemnego szacunku, przeciwdziałanie dyskryminacji i sprawienie, by każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Warszawy mógł w takim samym stopniu korzystać z miejskich usług – dodaje Monika Beuth.

CZYTAJ TAKŻE: Kwestia aborcji padła podczas debaty. Jak odpowiadali kandydaci na prezydenta Warszawy?

Do oświadczenia dołączono listę wspomnianych 16 “Standardów równego traktowania”. Standard 1 zakłada, że “dbanie o równe traktowanie jest zadaniem i wspólną odpowiedzialnością wszystkich osób pracujących w miejskiej administracji, na każdym jej szczeblu i w każdym obszarze funkcjonowania Miasta”.

W punkcie 4 napisano, że “Przestrzenie urzędu są miejscami neutralnymi religijnie”, a w punkcie 5, że “Wszystkie osoby pracujące w urzędzie, niezależnie od typu stanowiska i wykonywanych zadań, przechodzą obowiązkowe szkolenia z zakresu równego traktowania i poszanowania różnorodności”.

Standard 7 z kolei oznacza, że “W komunikacji z innymi osobami, zarówno pisemnej, jak i ustnej (pismach, mejlach, rozmowach telefonicznych), osoby pracujące w urzędzie używają języka włączającego oraz stosują wytyczne dotyczące prostego języka”.

źródło: KAI

OGLĄDAJ TAKŻE:

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji