Finaliści konkursu Aktywna Parafia 2024 – Parafia Świętej Rodziny w Piekarach Śląskich

Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowało się 10 parafii z całej Polski. Wspólnoty te wyróżnia podejmowanie inicjatyw ewangelizacyjnych, społecznych, duszpasterskich, charytatywnych i sportowych. Finaliści spotkają się 15 czerwca w Warszawie – na festynie zaprezentują siebie, lokalne specjały kulinarne i stroje regionalne, a następnie zmierzą się w zawodach sprawnościowych. Wśród finalistów znalazła się Parafia Świętej Rodziny w Piekarach Śląskich, której proboszczem jest ks. Michał Kowalski.

Pomoc bliźniemu w potrzebie i działalność charytatywna

Parafia Świętej Rodziny w Piekarach Śląskich w zeszłym roku, we współpracy z diecezjalną Caritas oraz siecią sklepów Biedronka, przekazała “Kartę Biedronka”. Dzięki niej 20 osób może robić zakupy za 200 złotych miesięcznie.

W sierpniu, we współpracy z Caritas, Parafia Świętej Rodziny ufundowała i wyposażyła tzw. “Plecaki pełne uśmiechu” dla 50 dzieci z rodzin uboższych. Ponadto, Parafia pomaga trzem matkom samotnie wychowującym chore dzieci, realizując recepty oraz zapewniając żywność, środki chemiczne i kosmetyki.

Z okazji Światowego Dnia Ubogich, Parafia zorganizowała spotkanie przy stole i przekazała 15 paczek żywnościowych. Zorganizowano również zbiórkę żywności we współpracy z siecią sklepów Lidl. Parafia od wielu lat bierze udział w akcji “Aniołek”, mającej na celu pomoc świąteczną dla potrzebujących. W zeszłym roku przygotowano 62 paczki świąteczne.

Od kwietnia 2024 roku, dwa razy w miesiącu, panie z parafialnego zespołu Caritas pełnią tzw. “dyżur miłosierdzia”. Zgłaszają się osoby potrzebujące pomocy oraz te, które chcą zgłosić potrzebujących sąsiadów lub znajomych. Dzięki tej inicjatywie pomoc otrzymało już sześć osób.

Parafia Świętej Rodziny wzięła również udział w akcji “Tak pomagam”, organizując zbiórkę żywności przy sklepie Lidl. Następnie wystawiono “kosz dobroci”, do którego parafianie mogli przynosić swoje dary, z których przygotowano 30 paczek wielkanocnych dla potrzebujących. W ramach projektu charytatywnego dwie uczennice Technikum Architektury Krajobrazu w Wojkowicach sprzedawały wykonane przez siebie ozdoby wielkanocne, a dochód (1211 zł) zasilił konto parafialnego zespołu Caritas.

Od kwietnia bieżącego roku nowa edycja “Karty Biedronka” wspomogła 15 podopiecznych. Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej zgłaszają osoby chore, które potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów lub chcą z kimś porozmawiać i napić się kawy. Z tej doraźnej pomocy skorzystało już 18 osób.

Parafia Świętej Rodziny uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Caritas archidiecezji katowickiej oraz pomaga przy organizacji Światowego Dnia Ubogich w Katowicach. Parafia promuje ducha solidarności i miłosierdzia wśród dzieci, rokrocznie zachęcając dzieci komunijne do włączenia się w akcję “Podziel się radością”. Dzieci dobrowolnie przynoszą bombonierki, które są przekazywane do Domów Pomocy Społecznej. W maju bieżącego roku zebrano 121 bombonierek.

Przy bocznym wejściu do kościoła znajduje się tzw. “tablica dobra”, na której parafianie mogą zadeklarować chęć podzielenia się swoimi dobrami lub zgłosić swoją potrzebę. Parafia Świętej Rodziny angażuje się także w duchową adopcję dziecka poczętego, otaczając codzienną troską zarówno tych, którzy już się narodzili i są w potrzebie, jak i tych, których przyjście na świat jest zagrożone.

Wspólnoty parafialne

Parafia Świętej Rodziny w Piekarach Śląskich aktywnie działa poprzez różnorodne grupy i wspólnoty. Ministranci, liczący 46 osób, w tym 12 lektorów i animatorów, codziennie pełnią służbę przy ołtarzu, dbając o porządek zarówno przy ołtarzu, jak i w zakrystii. Grupa Dzieci Maryi, składająca się z 32 osób, w tym opiekunek grupy, gromadzi przede wszystkim dziewczynki, które pragną lepiej poznać osobę Maryi i żyć zgodnie z Bożym słowem.

CZYTAJ TAKŻE:

Chór “Akatyst”, liczący 28 osób, to parafialny zespół muzyczny złożony z kobiet i mężczyzn, który ambitnie poszerza swój repertuar muzyczny. Chór czynnie uczestniczy w sobotnich nabożeństwach drogi krzyżowej dla dzieci, czytając rozważania i prowadząc śpiew. Scholka “Pod skrzydłami” to dziecięcy zespół muzyczny, składający się z 48 osób, w tym prowadzących grupę, który występuje przede wszystkim na mszach szkolnych oraz niedzielnych mszach z udziałem dzieci.

Lektorzy dorośli, grupa 15 osób, czytają słowo Boże podczas mszy świętych w niedziele i w ciągu tygodnia. Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, liczący 8 osób, roznoszą Komunię Świętą do chorych w niedziele i często wspomagają duszpasterzy podczas większych celebracji eucharystycznych.

Grupa młodzieżowa, złożona z 21 osób wraz z animatorami, skupia młodzież, która po przyjęciu bierzmowania postanowiła pogłębiać swoją relację z Bogiem w parafii. W parafii działają Róże Różańcowe – wspólnota 120 osób, podzielonych na 6 róż. Róże Różańcowe rodziców modlących się za dzieci liczą 220 osób, zorganizowanych w 11 róż.

Wspólnota “W drodze”, grupa charyzmatyczna liczy 53 osoby. Parafialny Klub Gier Planszowych, którego liczba uczestników zależy od wydarzenia, zazwyczaj gromadzi około 45 osób. Spotkania kobiet, odbywające się regularnie, przyciągają 40 uczestniczek.

Grupa odpowiedzialna za dekoracje kościoła składa się z 13 osób. Seniorzy, spotykający się co środę na tzw. “Śniadaniach dla Seniorów”, liczą 25 osób. Wspólnota osób podejmujących duchową adopcję dziecka poczętego skupia 58 osób.

Szkoły Żon to inicjatywa przeznaczona dla kobiet, które chcą otworzyć się na Bożą Miłość i współpracować z Jego Łaską. Spotkania modlitwy i dzielenia odbywają się w małych grupach, zwanych “bazami”, liczących do 12 osób, od października do czerwca. Rok formacyjny kończy się rekolekcjami dla uczestniczek. Każda grupa ma swoją koordynatorkę, która utrzymuje stały kontakt z osobą odpowiedzialną za formację, dbając o regularność i przebieg spotkań.

Rycerze Kolumba to grupa 6 osób aktywnie działających na rzecz parafii.

Inicjatywy ewangelizacyjne

Parafia Świętej Rodziny w Piekarach Śląskich podejmuje szereg inicjatyw skierowanych do różnych grup wiernych, wzmacniając więzi w społeczności parafialnej i promując duchowy rozwój.

W ramach uroczystości “Poślubieni-Odnowieni” odbywa się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, po którym następuje “małe wesele” z zespołem muzycznym, kawą, ciastem oraz pamiątkowymi dyplomami i obrazkami z modlitwą za męża i żonę. W ostatnim wydarzeniu wzięło udział około 300 osób, a przygotowywał je zespół liczący 20 osób.

Rokrocznie Parafia organizuje Kurs Alpha, mający na celu dotarcie z bogactwem Ewangelii do tych, którzy Chrystusa nie znają lub pogubili się na drodze swojego życia. W ostatniej edycji kursu uczestniczyło 40 osób, w tym kadra animatorów.

W zeszłym roku Parafię odwiedziła wspólnota neokatechumenalna z o. Janem Kanią. Z okazji odpustu parafialnego lektorzy nagrali w profesjonalnym studiu Radia eM bajkę ks. Mieczysława Malińskiego pt. “Jest taki kwiat”, którą udostępniono na stronie internetowej oraz na Facebooku, aby dotrzeć z Dobrą Nowiną do jak najszerszego grona odbiorców.

Wspólnota charyzmatyczna “W drodze”, działająca przy Parafii, regularnie organizuje spotkania modlitewne oraz zaprasza parafian na rekolekcje i dni skupienia. Grupa młodzieżowa, składająca się głównie z osób, które przyjęły Sakrament Bierzmowania, oraz tych żyjących z dala od wspólnoty Kościoła, zaprasza do udziału we wspólnych wyjazdach weekendowych. Mają one na celu budowanie poczucia wspólnoty otwartej na każdego. Młodzież aktywnie pomaga w różnych inicjatywach charytatywnych, takich jak zbiórki żywności przy supermarketach czy roznoszenie paczek świątecznych.

Parafia od kilku lat przygotowuje dzieci do przyjęcia Wczesnej Komunii Świętej metodą “barankową”. Oprócz spotkań formacyjnych dzieci, wraz z rodzicami, animatorami i duszpasterzem, biorą udział w weekendowych wyjazdach, które łączą formację katechetyczno-liturgiczną.

Przy wejściu do kościoła znajduje się regalik z literaturą chrześcijańską. Parafianie mogą wziąć, pożyczyć lub przynieść wartościowe książki o tematyce religijnej.

Na “Wakacje z Bogiem” jadą dzieci z rodzin o różnorodnej kondycji duchowej, w tym takie, które nie miałyby kontaktu ze wspólnotą Kościoła, gdyby nie udział w takim wyjeździe. Po powrocie podejmowane są starania o dalszy rozwój duchowy tych dzieci, poprzez włączenie ich do dziecięcych grup parafialnych, takich jak ministranci, Dzieci Maryi i scholka dziecięca.

Scholka parafialna jeździ do innych parafii, dając tam świadectwo wiary i zapraszając dzieci do podobnego zaangażowania się w grupy parafialne oraz chwalenia Boga poprzez śpiew. W ubiegłym roku odwiedzili parafię Matki Bożej Bolesnej w Brzęczkowicach (czerwiec 2023) oraz parafię św. Józefa w Katowicach-Załężu (październik 2023).

Rokrocznie, pod patronatem Prezydenta Miasta, parafia organizuje festiwal kolęd “Rodzina Świętej Rodzinie”, podczas którego każda zgłoszona rodzina wykonuje kolędę, prezentując swoje muzyczne talenty.

Życie liturgiczne

Parafia Świętej Rodziny w Piekarach Śląskich oferuje szeroki zakres nabożeństw i inicjatyw duchowych, dostosowanych do potrzeb wiernych. W każdą niedzielę odprawianych jest sześć Mszy świętych o godzinach: 7:30, 9:30, 11:00, 12:30, 16:00 i 19:00. W dni powszednie Msze odbywają się o 7:00, 8:00 i 18:00, a dodatkowo w czwartki o 16:30.

Msza święta o godzinie 11:00 ma charakter rodzinny i jest szczególnie dedykowana rodzinom z dziećmi, które uczestniczą w dostosowanej do ich percepcji Liturgii Słowa. W parafii odprawiane są również cykliczne szkolne Msze święte: pierwszoczwartkowe dla dzieci oraz pierwszopiątkowe dla młodzieży. Pół godziny przed każdą Mszą świętą można skorzystać ze spowiedzi.

Z okazji Dnia Chorego parafia zaprasza chorych i starszych wiekiem na Mszę świętą, połączoną z udzieleniem sakramentu chorych. W kościele znajduje się kaplica całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie wierni adorują Pana Jezusa od poniedziałku do soboty, od 8:30 do 18:00.

CZYTAJ TAKŻE:

Parafia kultywuje głęboki kult św. Joanny Beretty Molli, której relikwie znajdują się w kaplicy adoracji. Co miesiąc odprawiana jest Msza święta w intencji róż różańcowych rodziców modlących się za dzieci za wstawiennictwem św. Joanny. Największym wydarzeniem były obchody 100-lecia urodzin świętej, w których uczestniczyło około 500 osób, a gościem specjalnym była pani Krystyna Zając, promotorka kultu świętej Joanny w Polsce.

Róże różańcowe spotykają się co miesiąc na Mszy świętej i nabożeństwie do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, a następnie na wspólnej modlitwie z proboszczem na plebanii. Średnio raz w miesiącu parafia organizuje wieczór uwielbienia, w którym uczestniczy około 50 osób. Dwa razy w miesiącu, po ostatniej niedzielnej mszy świętej, odbywa się medytacja karmelitańska przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, a po każdej ostatniej Mszy świętej w niedzielę jest dodatkowa okazja do spowiedzi świętej.

Raz w roku, w przedostatni piątek Wielkiego Postu, w parafia odprawia jest Droga Krzyżowa na Wzgórzu Kalwaryjskim przy sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej. Kościół kalwaryjski ma dla parafian wielkie znaczenie duchowe, gdyż przez wiele lat pełnił funkcję kościoła parafialnego. Dodatkowo, raz w roku, w sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej parafianie przeżywają swoje wieczorne czuwanie, które obejmuje godzinę maryjną, Eucharystię i godzinę miłosierdzia. W tym roku w czuwaniu uczestniczyło około 200 osób.

W soboty Wielkiego Postu w parafii odprawiana jest Droga Krzyżowa z czynnym udziałem dzieci oraz animacja śpiewu przez scholkę dziecięcą.

Uprawianie sportu

Ministranci wraz z księdzem wikariuszem co tydzień wychodzą na boisko, aby grać w piłkę nożną, co sprzyja budowaniu relacji i ducha zespołowego. Grupa mężczyzn regularnie spotyka się co tydzień w domu parafialnym, aby grać w pingponga. Takie spotkania pozwalają na aktywny wypoczynek i integrację w męskim gronie.

Podczas zabawy sylwestrowej zorganizowanej w domu parafialnym, dzieci miały okazję brać udział w różnych konkurencjach sportowych, co zapewniło im dużo radości i ruchu. Parafia organizuje również zimowiska, podczas których uczestnicy uczą się jazdy na nartach.  W zeszłym roku grupa parafian wzięła udział w wyjeździe wakacyjnym “Żagle z Tatą”.  Duszpasterze parafii aktywnie uprawiają jazdę na rowerze i często organizują wycieczki rowerowe.

Wspólne wyjazdy

W kwietniu br. parafianie wzięli udział w pielgrzymce do Kalisza i Lichenia. Parafia może się również poszczycić bardzo silną grupą pielgrzymkową, która regularnie pielgrzymuje po różnych zakątkach świata. W wakacje 2023 roku wierni odwiedzili Portugalię i Santiago de Compostela, a także zwiedzili Warmię i Wilno.

Kilka razy w roku parafia organizuje wspólne wyjścia do piekarskiego kina na wartościowe seanse religijne. Dzieci z opiekunami i duszpasterzem uczestniczyły w wielu interesujących wyjazdach, w tym do Planetarium w Parku Śląskim, parku trampolin i seminarium duchownego w Katowicach, parku wodnego w Tychach oraz do kina, a także do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze.

Parafia organizuje również wycieczki rowerowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Wierni mieli okazję zwiedzić m.in. piękną trasę rowerową przez las do Świerklańca oraz jezioro Chechło-Nakło.

W zimowisku, które odbyło się w tym roku, uczestniczyło 28 osób, a w roku poprzednim 35 osób. Każdego dnia odprawiana była Eucharystia, co sprzyjało budowaniu wspólnoty rodzin. Uczestnicy mieli także możliwość nauki jazdy na nartach.

Rokrocznie, we współpracy z Urzędem Miasta, organizowany jest wyjazd pt. “Wakacje z Bogiem”. Wyjazd ten łączy odpoczynek i rekreację z codzienną Eucharystią i wspólnymi modlitwami. Podczas wyjazdu organizowane są również zajęcia profilaktyczne oraz działania związane z rozwiązywaniem problemów używania substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.

Młodzież z parafii, pod opieką księdza wikariusza, brała udział w weekendowych wyjazdach formacyjnych do Istebnej oraz do Olsztyna koło Częstochowy, co pomogło im w pogłębianiu relacji z Bogiem i budowaniu wspólnoty.

Parafia uczestniczyła również w pielgrzymce na obchody kalwaryjskie na Górze św. Anny oraz w wyjeździe na XIV Warsztaty Muzyki Liturgicznej w Częstochowie, które odbyły się w dniach 26-28 kwietnia 2024 roku.

Dzieci Maryi z duszpasterzem pojechały do Pszczyny, gdzie odwiedziły m.in. zamek pszczyński i zagrodę żubrów.

Edukacja zdrowotna i zdrowy styl życia

W ramach środowych “Śniadań dla Seniorów” w Parafii Świętej Rodziny w Piekarach Śląskich promowane jest zdrowe żywienie, co jest częścią szerokiego programu wsparcia dla seniorów. Podczas tych spotkań uczestnicy mają okazję nie tylko posilić się zdrowymi i pożywnymi posiłkami, ale również dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego odżywiania.

Parafia organizuje także warsztaty dietetyczne dla kobiet, które odbyły się w styczniu i lutym tego roku, z udziałem 30 uczestniczek. Na warsztatach poruszano tematy takie jak: “Zdrowie na talerzu”, czyli krótka nauka komponowania zbilansowanych i odżywczych posiłków; “Zapotrzebowanie energetyczne”, gdzie wyjaśniono, czym jest podstawowa przemiana materii i dlaczego nie warto jeść za mało; “Motywacja a siła woli”, czyli jak rozpoznać przyczyny szybkiego porzucania postanowień; oraz “Budowanie nawyku”, gdzie omówiono, jak skutecznie wyznaczyć i monitorować cele.

Ponadto, zorganizowano wyjazdowe warsztaty psychologiczne dla kobiet pt. “Cała jesteś Piękna, Przyjaciółko moja”, prowadzone przez psycholog dr. Magdalenę Adler w Brennej. Warsztaty te miały na celu wspieranie kobiet w ich rozwoju osobistym i emocjonalnym.

Parafia od wielu lat propaguje zdrowy kontakt z przyrodą, zwłaszcza dla osób mieszkających w blokach. Na przykościelnym trawniku, wspólnie z dziećmi, stworzono rabatkę. W akcji tej uczestniczyło około 40 dzieci, które otrzymały nasionka do wysiania, a następnie miały udokumentować fotograficznie rezultaty swojej pracy. Zdjęcia odesłało 19 dzieci, co pokazuje ich zaangażowanie i radość z kontaktu z naturą.

Duszpasterze parafii regularnie, w okresie od maja do października, zapraszają parafian do udziału w wycieczkach rowerowych, promując w ten sposób aktywny i zdrowy tryb życia.

Cyfrowa parafia

Parafia Świętej Rodziny w Piekarach Śląskich od wielu lat dynamicznie rozwija swoją obecność w przestrzeni cyfrowej, oferując parafianom szeroki wachlarz usług online. Strona internetowa parafii jest regularnie aktualizowana, dzięki czemu wierni mogą na bieżąco śledzić wszelkie ważne informacje i wydarzenia. Ponadto, parafia udostępnia zsynchronizowany z arkuszami Google system do śledzenia intencji mszalnych, co umożliwia łatwy dostęp do aktualnych intencji.

Na koncie parafii na YouTube można śledzić transmisje na żywo wszystkich wydarzeń kościelnych, co pozwala na uczestnictwo w liturgiach i uroczystościach także tym, którzy nie mogą być fizycznie obecni w kościele. Parafia prowadzi również profil na Facebooku. Parafianie mogą też kontaktować się z parafią poprzez skrzynkę mailową.

Wychodząc naprzeciw nowoczesnym potrzebom, parafia udostępniła możliwość składania ofiar drogą elektroniczną za pomocą terminalu płatniczego, co ułatwia dokonywanie wpłat na rzecz parafii.

Parafianie mają także możliwość zapisania się na różne wydarzenia i grupy za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej, takich jak zapisy nowych parafian, grupy przygotowującej do Wczesnej Komunii Świętej, wyjazdy “Wakacje z Bogiem” oraz pielgrzymki. Intencje mszalne zamawiać drogą mailową i telefoniczną.

źródło: KAI

OGLĄDAJ TAKŻE:

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji