Hiszpania: Kościół krytykuje dopuszczenie możliwości aborcji przez 16-latki bez zgody rodziców

Przedstawiciele organizacji katolików świeckich, a także poszczególni biskupi z Hiszpanii skrytykowali orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że dziewczęta powyżej 16. roku życia mogą poddać się aborcji na żądanie bez uprzedniej zgody rodziców.

Większość wypowiadających się przedstawicieli Kościoła wskazuje na fakt, że wypowiadający się w sprawie ustawy z 2023 r. sędziowie TK nie wzięli pod uwagę ani konieczności obrony życia ludzkiego, ani faktu, że rodzice nastolatek zostawili pozbawieni prawa o decydowaniu o ważnych sprawach swoich małoletnich córek.

Biskup Munilla o decyzji dopuszczającej aborcję dla 16-latek: “Hańba!”

W swoim wpisie w sieci X biskup diecezji Orihuela-Alicante José Ignacio Munilla nazwał decyzję TK „haniebną”. Wskazał, że orzeczenie to „potwierdziło prawo do zabijania dzieci w łonie matki”. – Czy istnieje większa ohyda? – zapytał retorycznie hierarcha z Hiszpanii, w której w 2023 r. przeprowadzono 98 tys. aborcji, o 9 proc. więcej w porównaniu z 2022 r.

Bp Munilla zaznaczył, że werdykt TK, jak i sama nowelizacja ustawy pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej nad ich małoletnimi córkami. Dodał, że małoletnie będą mogły teraz bez zgody rodziców przerwać ciążę, ale „przyjdą do nich po to, aby podpisać zgodę na wyjazd na wycieczkę szkolną”.

Orzeczenie hiszpańskich sędziów TK jest werdyktem po skardze złożonej przez deputowanych konserwatywnej partii Vox. We wniosku przekazanym do TK wskazali oni, że przyjęta przez parlament w 2023 r. ustawa „narusza zasady wolności, pluralizmu i praworządności, a także prawa do życia, równości oraz wolności ideologicznej”.

Przed ustawą z 2023 r. hiszpańskie przepisy przewidywały możliwość dokonania aborcji na żądanie przez dziewczęta w wieku 16. i 17. lat, ale na zabieg ten musieli wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni.

Ustawa dopuszczająca przerwanie ciąży w Hiszpanii, która została uchwalona przez parlament w lutym 2010 r., dopuszcza aborcję na życzenie kobiety w pierwszych 14. tygodniach ciąży. Przewiduje też, że aborcja jest dopuszczalna do 22. tygodnia ciąży, jeśli ta zagraża zdrowiu lub życiu matki.

źródło: KAI

CZYTAJ TAKŻE:

OGLĄDAJ TAKŻE: