Co u organizacji prorodzinnych? Sieciują się i wzmacniają swój potencjał

Wobec zdecydowanego niedoinwestowania i gorszej kondycji sektora prorodzinnego w Polsce na tle ogółu NGO czy tzw. sektora równościowego wszelkie inicjatywy na rzecz jego wzmocnienia są szczególnie cenne.  Cel ten realizowało m.in. niedawne Ogólnopolskie Forum Rodzina i Wychowanie. To tego typu zakulisowe, drobne kroki przekładają się na wzmocnienie roli rodziny w społecznym i politycznym wymiarze. Sektor prorodzinny wciąż jednak wymaga strategicznego wsparcia.

W dniach 22 – 24 września 2022 roku w Krakowie, w Akademii Ignatianum odbyło się  Ogólnopolskie Forum Rodzina i Wychowanie, organizowane przez SCHDW czyli Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. To kontynuacja podobnych inicjatyw. Trzy lata temu w dniach 3-4 grudnia 2018 również w Krakowie SCHDW, dzięki, co należy podkreślić otrzymaniu stosownego grantu, zorganizowało Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania. Podobne spotkania w przeszłości organizowały także Instytut „Ona i On”, stowarzyszenia: Odpowiedzialny Gdańsk, czy Rodzice Chronią Dzieci oraz inne organizacje.

To niezwykle cenne wydarzenia wobec zdecydowanego niedoinwestowania i gorszej kondycji sektora prorodzinnego w Polsce na tle ogółu NGO czy tzw. sektora równościowego oraz ogromnych bieżących wyzwań kulturowych i ideologicznych. Tegoroczne Forum w Krakowie było wspaniałą okazją do sieciowania organizacji prorodzinnych, których przybyło tu aż kilkadziesiąt. Forum to także przestrzeń debaty ekspertów, giełda pomysłów i koncepcji rozwoju rodzin w Polsce. W Forum wzięli także udział przedstawiciele środowisk naukowych, administracji rządowej i samorządowej.

Prognozy demograficzne dla Polski

Jednym z głównych punktów tego wydarzenia było przedstawienie i analiza prognoz demograficznych dla Polski z intencją poprawy tej sytuacji.  Zaprezentowano także nowe, praktyczne inicjatywy łączące organizacje prorodzinne, jak portal pro-rodzinny.pl, Akademia Przedsiębiorczości Społecznej, Szkoła Partycypacji oraz propozycja wspólnego zorganizowania obchodów Jubileuszu Odkupienia w 2033 roku.

Pierwsza inicjatywa to wyjście na przeciw solidarności prorodzinnej. Znajduje się tu poręczna mapa z bazą danych, wyszukiwarką i wizytówkami organizacji działających na rzecz rodziny i wychowania. Akademia Przedsiębiorczości Społecznej ma w zamyśle służyć podnoszeniu kompetencji organizacyjno – zarządzających w organizacjach działających na rzecz rodziny i wychowania. Systemowa zmiana ma objąć 6 strategicznych zakresów: merytoryczny, kadrowy, komunikacji zewnętrznej, finansów, administracji i infrastruktury.

Profesjonalne organizacje pozarządowe

Szkoła Partycypacji to inna oferta o zbliżonym profilu. To „przedsięwzięcie doradczo-szkoleniowe ukierunkowane na małe organizacje non-profit, które chcą przekształcić się w etatowe profesjonalne organizacje skutecznie wypełniające swoją misję” – czytamy w materiałach z konferencji. Każda organizacja ma w zamyśle działając w oparciu o zasadę współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji (zasada partycypacji) oraz zasadę nabywana wiedzy przez działanie podnosić swoje kompetencje. Problem w tym, że organizacje działające na rzecz rodziny i wychowania w naszym kraju często są tak przeciążone obowiązkami, że wydelegowanie, najczęściej wolontariusza, na cykl całorocznych szkoleń jest ogromnym wyzwaniem -dlatego sektor ten wymaga strategicznego rządowego wsparcia.

Inicjatywa zorganizowania obchodów Jubileuszu 2000 lat Odkupienia Człowieka to inna propozycja wspólnego przedsięwzięcia. W 2033 przypada bowiem jubileusz 2000 lat śmierci Jezusa na krzyżu. Pomysł  pogłębionego, rozłożonego na 10 lat, duchowego przygotowania siebie i innych do tej rocznicy opiera się na wzorze przygotowań do uczczenia tysiąclecia Chrztu Polski, zainicjowanych przez prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.  

Organizacje prorodzinne, co zostało szczególnie docenione, miały także, w swojej ciężkiej pracy, chwilę wspólnego relaksu. Oprócz wysłuchania muzycznego recitalu mogły uczestniczyć także we wspólnym spacerze po Rynku Głównym w Krakowie.

Komentarze uczestników konferencji:

Agnieszka Marianowicz-Szczygieł