Co u organizacji prorodzinnych? Sieciują się i wzmacniają swój potencjał

Wobec zdecydowanego niedoinwestowania i gorszej kondycji sektora prorodzinnego w Polsce na tle ogółu NGO czy tzw. sektora równościowego wszelkie inicjatywy na rzecz jego wzmocnienia są szczególnie cenne.  Cel ten realizowało m.in. niedawne Ogólnopolskie Forum Rodzina i Wychowanie. To tego typu zakulisowe, drobne kroki przekładają się na wzmocnienie roli rodziny w społecznym i politycznym wymiarze. Sektor prorodzinny wciąż jednak wymaga strategicznego wsparcia.

W dniach 22-24 września 2022 roku w Krakowie, w Akademii Ignatianum odbyło się Ogólnopolskie Forum Rodzina i Wychowanie. Organizowało je SCHDW, czyli Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. To kontynuacja podobnych inicjatyw. Trzy lata temu, w dn. 3-4 grudnia 2018 również w Krakowie SCHDW, dzięki, co należy przypisać otrzymaniu stosownego grantu, zorganizowało Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania. Podobne spotkania w przeszłości organizowały także Instytut „Ona i On”, stowarzyszenia: Odpowiedzialny Gdańsk, czy Rodzice Chronią Dzieci oraz inne organizacje.

To niezwykle cenne wydarzenia wobec zdecydowanego niedoinwestowania i gorszej kondycji sektora prorodzinnego w Polsce na tle ogółu NGO czy tzw. sektora równościowego oraz ogromnych bieżących wyzwań kulturowych i ideologicznych. Tegoroczne Forum w Krakowie było wspaniałą okazją do sieciowania organizacji prorodzinnych, których przybyło tu aż kilkadziesiąt. Forum to także przestrzeń debaty ekspertów, giełda pomysłów i koncepcji rozwoju rodzin w Polsce. W Forum wzięli także udział przedstawiciele środowisk naukowych, administracji rządowej i samorządowej.

Prognozy demograficzne dla Polski

Jednym z głównych punktów tego wydarzenia było przedstawienie i analiza prognoz demograficznych dla Polski z intencją poprawy tej sytuacji.  Zaprezentowano także nowe, praktyczne inicjatywy łączące organizacje prorodzinne. Wymienić tu można portal pro-rodzinny.pl, Akademia Przedsiębiorczości Społecznej, Szkoła Partycypacji oraz propozycja wspólnego zorganizowania obchodów Jubileuszu Odkupienia w 2033 roku.

Pierwsza inicjatywa to wyjście na przeciw solidarności prorodzinnej. Znajduje się tu poręczna mapa z bazą danych, wyszukiwarką i wizytówkami organizacji działających na rzecz rodziny i wychowania. Akademia Przedsiębiorczości Społecznej ma w zamyśle służyć podnoszeniu kompetencji organizacyjno – zarządzających w organizacjach działających na rzecz rodziny i wychowania. Systemowa zmiana ma objąć 6 strategicznych zakresów: merytoryczny, kadrowy, komunikacji zewnętrznej, finansów, administracji i infrastruktury.

Profesjonalne organizacje pozarządowe

Szkoła Partycypacji to inna oferta o zbliżonym profilu. To „przedsięwzięcie doradczo-szkoleniowe ukierunkowane na małe organizacje non-profit, które chcą przekształcić się w etatowe profesjonalne organizacje skutecznie wypełniające swoją misję” – czytamy w materiałach z konferencji. Każda organizacja ma w zamyśle działając w oparciu o zasadę współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji (zasada partycypacji) oraz zasadę nabywana wiedzy przez działanie podnosić swoje kompetencje. Problem w tym, że organizacje działające na rzecz rodziny i wychowania w naszym kraju często są tak przeciążone obowiązkami, że wydelegowanie, najczęściej wolontariusza, na cykl całorocznych szkoleń jest ogromnym wyzwaniem. Dlatego sektor ten wymaga strategicznego rządowego wsparcia.

Inicjatywa zorganizowania obchodów Jubileuszu 2000 lat Odkupienia Człowieka to inna propozycja wspólnego przedsięwzięcia. W 2033 przypada bowiem jubileusz 2000 lat śmierci Jezusa na krzyżu. Pomysł pogłębionego, rozłożonego na 10 lat, duchowego przygotowania siebie i innych do tej rocznicy opiera się na wzorze przygotowań do uczczenia tysiąclecia Chrztu Polski, zainicjowanych przez prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.  

Organizacje prorodzinne, co zostało szczególnie docenione, miały także, w swojej ciężkiej pracy, chwilę wspólnego relaksu. Oprócz wysłuchania muzycznego recitalu mogły uczestniczyć także we wspólnym spacerze po Rynku Głównym w Krakowie.

Komentarze uczestników konferencji:

Agnieszka Marianowicz-Szczygieł

CZYTAJ TAKŻE: Jaka jest kondycja organizacji prorodzinnych? Wciąż za mało je wspieramy

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji