Toruń szuka rodzin zastępczych. Oferuje wyposażone mieszkania

W Toruniu na rodzinę zastępczą czeka ośmioro dzieci. Miasto chce wyjść na przeciw tej potrzebie i oferuje przyszłym rodzinom w pełni wyposażone mieszkania. Problem dzieci potrzebujących pomocy przybywa w mieście z każdym rokiem.

Obecna liczba nowopowstałych rodzin zastępczych jest niewystarczająca, ponieważ rokrocznie przybywa dzieci potrzebujących pomocy. Piecza zastępcza jest stosowana w sytuacjach, gdy własni rodzice nie są w stanie zapewnić dziecku odpowiedniej opieki i wychowania. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej powinno nastąpić dopiero po wyczerpaniu innych dostępnych form pomocy dla rodziców, chyba że dobro dziecka wymaga natychmiastowego zapewnienia mu pomocy.

– W Toruniu potrzebne są dwie takie rodziny (…). Czeka na nie ośmioro dzieci. Kandydatom, którzy zdecydują się podjąć tego wyzwania, Miasto zapewni w pełni wyposażone mieszkania. Będą to lokale w dobrej lokalizacji i z zapleczem do zabaw dla dzieci – informuje Przemysław Woltman z MOPR Toruń.

Zarówno kandydaci na rodziny zastępcze, jak i osoby już pełniące tę rolę, mogą liczyć na wsparcie i pomoc specjalistów, takich jak psychologowie, pedagodzy, logopedzi, terapeuci i prawnicy. Osoby zainteresowane założeniem rodziny zastępczej powinny skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Rodziną zastępczą może być osoba, która:

– daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
– nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, ani władza rodzicielska nie była im ograniczona,
– nie posiada tytułu egzekucyjnego, wynikającego z obowiązku alimentacyjnego,
– nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnej,
– jest zdolna do sprawowania właściwej opieki,
– przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– posiada stałe źródło dochodu,
– stan zdrowia pozwala na opiekę i wychowanie dziecka.

Czytaj także:

źródło: tylkotorun.pl

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji