Rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą odetchnąć. Sukces inicjatywy “STOP zakazowi pracy”

Z radością donosimy, że po podpisie ustawy o świadczeniu wspierającym przez Prezydenta RP główny postulat Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP zakazowi pracy” został spełniony. Wojciech Zięba, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP zakazowi pracy” oraz jego zastępca Magdalena Guziak-Nowak przekazali, że rodzice chorych dzieci będą teraz mieli możliwość pobierania zasiłku pielęgnacyjnego i równocześnie podejmowania pracy, jeśli taką wolą. To istotne osiągnięcie dla rodziny i osób dotkniętych niepełnosprawnością, której owocem jest wspomniana ustawa.

Celem inicjatywy było umożliwienie rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami, pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, podjęcia pracy zarobkowej. Według Wojciecha Zięby, to rozwiązanie znacząco poprawia sytuację rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. Wojciech Zięba i Magdalena Guziak-Nowak, pełnomocnik i zastępca pełnomocnika Komitetu, wyrazili dumę z ich udziału w tej inicjatywie.

Pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP zakazowi pracy” podkreślają, że kolejną korzystną zmianą jest objęcie zasiłkiem rodzin prowadzących działalność rolniczą oraz rozszerzenie tego wsparcia na wszystkie chore dzieci w rodzinie.

Zgodnie z wypowiedzią Zięby i Guziak-Nowak, bardzo ważne jest zwiększenie podmiotowości osób z niepełnosprawnością poprzez przyznanie świadczenia wspierającego bezpośrednio im, a nie tylko ich opiekunom.

Jednak pełnomocnicy zaznaczają, że mimo zalet, ustawa o świadczeniu wspierającym ma również wady. Przeszkodą jest zbyt wysoki próg dostępu do tego świadczenia dla dorosłych. Komitet zgłaszał poprawki, aby osobom, które uzyskały minimum 50 pkt. w skali określającej potrzebę wsparcia, przysługiwało świadczenie wspierające. Niestety, Sejm odrzucił te postulowane zmiany. Pełnomocnicy informują, że w przypadku stwierdzenia niewystarczającej konstrukcji przepisów dla potrzebujących, będą dążyć do zmiany prawa. Warto podkreślić, że skala określająca potrzebę wsparcia jest ustalana na poziomie rozporządzenia właściwego ministra, więc do jej zmiany nie wymaga się nowelizacji ustawy.

Na koniec, pełnomocnicy dziękują wszystkim zaangażowanym osobom, dzięki którym zmiany w prawie stały się faktem w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP zakazowi pracy”.

Czytaj także:

źródło: KAI, radioem.pl