W czasie wojny uratowała ok. 500 dzieci. Mija 55. rocznica śmierci Matyldy Getter

Przed 55 laty, 8 sierpnia 1968 roku, odeszła z tego świata Matka Matylda Getter – wybitna postać, a zarazem przełożona prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Jej życie było prawdziwym przykładem odwagi i poświęcenia. Podczas okrutnej II wojny światowej, wraz z innymi odważnymi zakonnicami, Matka Matylda Getter stała się aniołem ratującym życie ponad 750 Żydom, w tym 500 dzieciom. Nieustraszenie pomagała, chociaż towarzyszyło temu ryzyko utraty życia, ponieważ Niemcy surowo karali śmiercią osoby udzielające wsparcia Żydom.

Na końcu artykułu załączamy film o tej niezwykłej postaci

W okresie wojny, w rezydencji przy ul. Hożej, Matka Matylda Getter podjęła szereg heroicznych inicjatyw. Zorganizowała punkt sanitarny oraz kuchnię, które stały się oazami pomocy dla ubogich. Gdy nadeszło Powstanie Warszawskie, przekształciła miejsce w szpital, gdzie nie tylko ranni żołnierze znaleźli ratunek, ale także dzieci żydowskie – niekiedy wydobyte z getta przez nieustraszoną działaczkę Irenę Sendlerową, z którą Matka Getter ścisłe współpracowała. Tam też znajdowały schronienie dzieci, które z różnych powodów znalazły się w skrajnie trudnych okolicznościach.

Znana jako “Matusia”, Matka Getter pełniła rolę nie tylko opiekuńczej matki, ale również nieustraszonej bohaterki. Wspólnie z sióstrami franciszkankami zaangażowanymi w tę szczytną misję, udzielała schronienia dzieciom w sierocińcach, rodzinach oraz domach dziecka prowadzonych przez zakonnice i zakonników. W ramach zgranej akcji, umówionym hasłem było pytanie, które Matka Getter kierowała do innych zakonnic: “Czy przyjmie siostra błogosławieństwo Boże?”. To pytanie stawało się kluczem do ocalenia życia żydowskim dzieciom, a odpowiedź “Tak” wyznaczała drogę do ich ratunku.

CZYTAJ TAKŻE: “Nie ma zgody na fałszowanie historii!” Lokomotywa z wizerunkami Ulmów na trasie do Berlina

Konspiracja

Matka Matylda Getter nie ograniczała swojego heroizmu tylko do ochrony dzieci. Współpracowała również z konspiracyjnymi komórkami więziennymi, dostarczając nowe dokumenty osobom ściganym przez Niemców. Przez cały czas prowadziła akcje pomocy dla aresztowanych, kierując wysiłki z punktu rezydencji przy ul. Hożej.

Po wojnie, Matka Matylda Getter i sześć innych sióstr zostało uhonorowanych medalem “Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” za ich odwagę i poświęcenie w ratowaniu Żydów podczas okupacji. W 2018 roku, Matylda Getter została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, jako uznanie za bohaterską postawę oraz wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich.

Jej niezwykłe życie i działania są tematem fabularyzowanego filmu dokumentalnego “Matusia” z 2022 roku, reżyserowanego przez Macieja Fijałkowskiego oraz współprodukowanego przez Instytut Pamięci Narodowej.

Matylda Getter przyszła na świat 25 lutego 1870 roku. Jej wstąpienie do zakonu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi zaowocowało wspaniałym zaangażowaniem w działalność oświatowo-wychowawczą. Jej starania zaowocowały założeniem wielu placówek, głównie w centralnej i wschodniej Polsce, a nawet we Lwowie.

Pomoc dla Żydów

W czasie okupacji, mimo zaawansowanego wieku – ponad 70 lat – Matka Getter nadal stanęła na wysokości zadania, kierując prowincją warszawską zgromadzenia oraz organizując pomoc dla żydowskich dzieci. Jej przenikliwość, delikatność, otwartość na potrzeby ludzkie oraz zdolność do podejmowania trudnych decyzji zyskały jej szacunek nie tylko w środowisku zakonnym, ale także wśród ludzi świeckich i duchownych.

Matka Matylda Getter i siostry Franciszkanki Rodziny Maryi uratowały życie ponad 750 osobom, w tym 500 dzieciom i młodzieży. Pomoc była nie tylko krótkotrwała, ponieważ przez dłuższy czas Matka Getter i jej współpracownice nadal wspierały ponad 150 osób. Choć liczby te są potwierdzone przez dokumentację, istnieje możliwość, że liczba uratowanych jest jeszcze wyższa, zważywszy na to, że w ostatnich latach do zgromadzenia zgłaszają się osoby, którym Matka Matylda i jej siostry pomogły w czasie wojny lub ich bliscy.

źródło: gosc.pl