“Nie bądź biernym widzem”. Kampania w obronie seniorów

Kampania społeczna “Przemoc wobec starszych. Nie bądź biernym widzem” ma zachęcać świadków do zgłaszania aktów przemocy. Inicjatywa ma służyć zwróceniu uwagi na przemoc wobec osób starszych – psychiczną, fizyczną i ekonomiczną – stosowaną przede wszystkich przez ich bliskich.

Kampania, trwająca przez miesiąc, została uruchomiona we wtorek i jest realizowana przez Fundację Projekt Starsi. W ramach tej inicjatywy stworzono specjalne spoty oraz plakaty, które będzie można zauważyć w autobusach, a także broszury trafią do miejscowych instytucji. Treści z kampanii będą również dostępne w mediach społecznościowych.

“Kampania skierowana jest do świadków przemocy wobec osób starszych (…). Jej celem jest zwrócenie uwagi na ten problem oraz motywowanie osób z otoczenia seniorów do reagowania na przemoc” – powiedziała dziennikarzom Magdalena Rutkiewicz, prezeska Fundacji Projekt Starsi, przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii. Dodatkowo, podkreśliła, że kampania ma na celu uświadomienie istnienia problemu oraz przedstawienie różnych form przemocy, takich jak przemoc psychiczna, fizyczna i ekonomiczna.

Przemoc wobec seniorów

Podczas spotkania dr hab. Małgorzata Halicka z Uniwersytetu w Białymstoku, która przeprowadziła badania na temat przemocy wobec osób starszych, podkreśliła, że przemoc wobec seniorów dotyczy kilkunastu procent społeczeństwa. Najczęściej przemoc stosowana jest przez najbliższą rodzinę, głównie przez mężczyzn, takich jak mąż wobec żony czy syn wobec rodziców. Badania PolSenior z ostatnich lat wskazują jednak na zmniejszenie skali przemocy wobec osób starszych. Halicka podkreśliła również, że konferencje i kampanie są istotne, ponieważ zwiększają świadomość społeczeństwa na temat przemocy oraz dostarczają wiedzy na temat możliwości działania wobec tego problemu.

Według danych policyjnych, w województwie podlaskim zgłoszenia dotyczące przemocy wobec seniorów stanowią około 10-15 procent wszystkich zgłoszeń związanych z przemocą domową. Mł. asp. dr Agata Kalinowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zaznaczyła, że w policyjnych zgłoszeniach dominują przypadki przemocy wobec seniorek.

Kalinowska podkreśliła również, jakie kroki mogą podjąć osoby będące świadkami przemocy. Wskazała, że ważną opcją jest rozmowa z osobą doświadczającą przemocy, aby zaoferować pomoc oraz uświadomić jej, czym jest przemoc. Warto zauważyć, że ofiary przemocy nie zawsze zdają sobie sprawę, że przemoc domowa obejmuje różne formy, takie jak zaniedbanie, izolacja, wyzyskiwanie finansowe czy zaniedbywanie spraw medycznych czy higienicznych.

“Nie bójmy się zgłaszać przypadków przemocy, a jeśli mamy wątpliwości, nasze zgłoszenie może być anonimowe” – podkreśliła Kalinowska. Zaznaczyła, że każde zgłoszenie jest traktowane równie poważnie, a interwencja policji będzie przeprowadzana z równą powagą. Przemoc domową można zgłaszać pod numer alarmowy 112 oraz w sądzie, prokuraturze czy na policji.

Kampania stanowi integralną część projektu Fundacji Projekt Starsi, który będzie prowadzony w województwie podlaskim do maja przyszłego roku. Projekt obejmuje działania edukacyjne skierowane zarówno do lokalnych instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak i do samych seniorów.

Czytaj także:

źródło: radio.bialystok.pl

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji