Zapaść demograficzna. Polska wyludnia się najszybciej w UE

Polska znalazła się w grupie pięciu krajów, których populacja najbardziej się zmniejszyła pomiędzy 2020, a 2022 rokiem. W skali całej Unii Europejskiej ubyło ponad pół miliona Europejczyków.

Jak podaje Eurostat populacja Unii Europejskiej rosła do 2020 roku. Wzrost ten został jednak zatrzymany, ponieważ od 1 stycznia 2020 do 1 stycznia 2022 roku populacja wszystkich państw członkowskich UE zmniejszyła się o 585 tysięcy ludzi. Tylko podczas roku 2021 było to 265,3 tys. osób.

Wśród przyczyn wymienia się bardzo niski przyrost demograficzny, czyli różnicę pomiędzy ilością zgonów i urodzeń w danym państwie. Ponadto od dłuższego czasu następuje proces starzenia się społeczeństw państw członkowskich UE. Proces ten zaczął się na zachodzie już dziesiątki lat temu, w Polsce dopiero przyzwyczajamy się do tego zjawiska. Polega on na utrzymującej się tendencji spadkowej w liczbie urodzeń.

Ludzie starsi, których roczniki były „liczne” są zatem zastępowani przez młodych ludzi z roczników, które już notowały niską liczbę urodzeń. Eksperci dodają również, że wśród ludzi młodych spada liczba zawieranych małżeństw, czy zakładanych rodzin. Ponadto na wyludnienie w ostatnich dwóch latach miał wpływ wzrost śmiertelności, co można powiązać ze zjawiskiem tzw. „nadmiarowych zgonów”.

Polska w niechlubnej piątce najbardziej wyludnionych

Polska jest w grupie pięciu państw, w których niemalże każdy badany region kraju zanotował ujemny wynik – podaje Eurostat w swoich badaniach. Pracownia dokonała analizy 1,1 tys. regionów w całej Unii Europejskiej.

Wyniki mogą zszokować. W 980 regionach na terenie UE był ujemny przyrost demograficzny, a w 173 dodatni. W 11 przypadkach liczba zgonów i urodzeń była zbliżona. Kto jeszcze znalazł się z nami w grupie państw, których regiony były prawie wyłącznie pośród tych o ujemnym przyroście naturalnym? Są to nasi sąsiedzi Czechy i Słowacja oraz państwa z południa kontynentu takie jak Włochy i Słowenia.

Czy Polska będzie się wyludniać?

Czy zapaść demograficzna w Polsce zatem będzie się zwiększać? W sierpniu 2023 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował prognozę ludności Polski na lata 2023-2060. Prognoza zawiera trzy scenariusze oraz jest, jak każde badanie tego typu, obarczona marginesem błędu.

Dane są jednak zatrważające. Do roku 2060 ludność Polski wg prognozy ma się zmniejszyć z 37 mln do 26,7 mln. Gwałtowne spadki ludności wiążą się m.in. ze spadkiem poziomu życia i kurczeniem się gospodarki.

Czytaj także: Cywilizacyjna batalia w amerykańskich szkołach trwa. Czego uczą nas doświadczenia rodziców? [KALENDARIUM]

OGLĄDAJ TAKŻE:

źródło: Eurostat