CitizenGO rozpoczął petycję w sprawie planów ONZ. Ratujcie nasze wartości przed globalistyczną dyktaturą!

Organizacja pozarządowa CitizenGO ogłasza uruchomienie petycji do Delegatów przy Szóstym Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jest to odpowiedź na niebezpieczne posunięcia i zapowiedzi ze strony ONZ, które zagrażają naszym fundamentalnym przekonaniom i wolnościom wynikającym z chrześcijaństwa.

Podczas gdy świat zmierza w kierunku niebezpiecznej redefinicji wartości, ONZ podjęła inicjatywę wprowadzenia traktatu, który umożliwiłby równanie tradycyjnych przekonań z najcięższymi zbrodniami ludzkości. To zagrożenie nie może być lekceważone – życie, rodzina i wolność wyrażania poglądów są pod ostrzałem.

Petycja CitizenGO. ONZ chce karać chrześcijan za poglądy

Działania ONZ – jak twierdzi CitizenGO – kierowane są przez radykalnych globalistów, którzy dążą do eliminacji biologicznej definicji płci z Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Konsekwencje mogą być opłakane – miliony osób ryzykują kryminalizację za wyrażanie fundamentalnych prawd, co może skutkować karaniem chrześcijan.

W ocenie autorów petycji wprowadzenie tego traktatu ma na celu uciszenie wszelkiego sprzeciwu wobec ekstremistycznych ideologii LGBT oraz uniemożliwienie dostępu do aborcji. Globalistyczni agitatorzy zdają sobie sprawę, że ich program nie cieszy się popularnością, dlatego próbują postawić opór pod sąd.

Pomysł kryminalizacji obrony wartości rodzinnych, płciowej tożsamości i wierności religijnej jest przerażający. Obywatele mogą zostać postawieni przed sądem za bronienie swoich dzieci przed szkodliwą indoktrynacją w szkołach, a nawet za wygłaszanie Słowa Bożego.

Chrześcijańscy politycy, dziennikarze, nauczyciele i lekarze są wystawieni na niebezpieczeństwo za wyrażanie swoich przekonań. Globalistyczny system, wspierany przez radykalną lewicę, dąży do stworzenia świata pod ich dyktaturę.

Czas płynie nieubłaganie, a ONZ przygotowuje się intensywnie do finalizacji tego traktatu najpóźniej do 5 kwietnia. Niezbędne jest Państwa natychmiastowe działanie, aby zapobiec katastrofalnym skutkom redefinicji podstawowych pojęć, zasad i wartości. – piszą organizatorzy petycji – Prosimy o niezwłoczne podpisanie petycji. Dołączcie Państwo do nas w obronie świętości życia, prawdy na temat płci i wolności wyrażania własnych przekonań. Państwa głos odgrywa kluczową rolę w istotnej walce w obronie naszych praw i przeciwko radykalnej zmianie międzynarodowych norm.

Petycję można podpisać na stronie CitizenGO.

źródło: CitizenGO.org

OGLĄDAJ TAKŻE:

https://pomagam.pl/afirmacjaextra
https://www.facebook.com/events/1717038125371725

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji