Minister jest pytana o pomoc uczennicom w ciąży

Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia Jakub Bałtroszewicz skierował do minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej pytania dotyczące pomocy edukacyjnej uczennicom w ciąży. Wsparcia takiego nie zakłada projekt ustawy oczekujący na rozpatrzenie w Sejmie autorstwa grupy posłów Platformy Obywatelskiej „O świadomym rodzicielstwie”, zmierzający do zastąpienia obecnej ustawy „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”.

W liście do minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej zwrócono uwagę, że w Sejmie RP oczekuje na rozpatrzenie projekt ustawy, autorstwa grupy posłów Platformy Obywatelskiej, o nazwie „O świadomym rodzicielstwie” zmierzający do zastąpienia obecnej ustawy „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”. Jego zasadniczym celem jest wprowadzenie możliwości aborcji na żądanie. W ramach projektowanych rozwiązań nie przewiduje on kontynuowania wielu rozwiązań mających na celu pomoc kobietom w ciąży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a które zawiera obecna ustawa o planowaniu rodziny.

PFROŻ pyta minister edukacji o pomoc uczennicom w ciąży

Projekt nowej ustawy nie przewiduje m.in.: pomocy, jaką gwarantuje art. 2.3 obecnie obowiązującej ustawy, który mówi: „Szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożność zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła jest zobowiązana do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla kobiety, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy”.

W związku z tym prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia Jakub Bałtroszewicz skierował do minister edukacji pytania o to, czy projekt ustawy „O świadomym rodzicielstwie” był konsultowany z Ministerstwem Edukacji Narodowej, jakie jest stanowisko ministerstwa odnośnie do propozycji takiej zmiany prawnej oraz jakie konsekwencje – zdaniem ministerstwa – może spowodować likwidacja przepisu o obowiązku udzielenia pomocy edukacyjnej uczennicy w ciąży?

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia działa od 1992 r.; zrzesza kilkadziesiąt organizacji chroniących życie oraz prorodzinnych. W 2012 r. za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego.

źródło: KAI

OGLĄDAJ TAKŻE:

https://www.facebook.com/events/1717038125371725
https://pomagam.pl/afirmacjaextra

CZYTAJ TAKŻE: Zapraszamy na Narodowy Marsz Życia 2024!

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji