Obrońcy życia apelują do minister ws. pomocy kobietom w ciąży

2 kwietnia br. zostało przesłane wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniem ze strony Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia oraz Pomorskiej Inicjatywy Pro-Life na temat stanowiska ws. następstw dla świadczeń ze strony państwa i samorządów dla kobiet brzemiennych w trudnej sytuacji w odniesienia do propozycji zmiany ustawy o planowaniu rodziny (wnioskowanej przez Platformę Obywatelską), która nie zawiera żadnych propozycji na temat kontynuowania tej pomocy. 

Oto pełna treść listu przekazanego KAI:

Sz. Pani

dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W Sejmie RP na rozpatrzenie oczekuje projekt grupy Posłów Platformy Obywatelskiej „O świadomym rodzicielstwie”, zmierzający do zastąpienia obecnej ustawy „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”.

W ramach projektowanych rozwiązań nie przewiduje on kontynuowania rozwiązań, jakie zawiera ustawa „O planowaniu rodziny”  w art. 2.1. Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są obowiązane do zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej w szczególności poprzez:

1) opiekę prenatalną nad płodem oraz opiekę medyczną nad kobietą w ciąży,

2) pomoc materialną i opiekę nad kobietami w ciąży, znajdującymi się w trudnych warunkach materialnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Mając powyższe na uwadze prosimy o udzielenie informacji na następujące pytania.

– Czy projekt „O świadomym rodzicielstwie” był konsultowany z Ministerstwem Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej, a jeżeli tak, to jakie stanowisko zajęło Ministerstwo w tej sprawie?

– Jakie skutki materialne i organizacyjne może spowodować likwidacja wsparcia dla kobiet opisana w art. 2 obecnie obowiązującej ustawy?

– Na podstawie jakich przepisów i działań pomoc ta będzie mogła być kontynuowana?

– Jakie skutki może to spowodować dla funkcjonowania m.in.: Domów Samotnej Matki i Okien Życia?

– Czy i jakie rozwiązania prawne są przygotowywane, aby udzielać pomocy kobietom w ciąży znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i osobistej?

Jako środowiska zaangażowane w pomoc dla kobiet w ciąży w trudnej sytuacji życiowej, prosimy o odpowiedź, którą zamierzamy zamieścić w mediach.

W imieniu:

Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia

(-) Ewa Kowalewska

Pomorskiej Inicjatywy Obywatelskiej Pro-life

(-) Anna Mrozowicz

(-) Waldemar Jaroszewicz

Gdańsk, 2 kwietnia 2024 r.

źródło: KAI

OGLĄDAJ TAKŻE:

https://www.facebook.com/events/1717038125371725
https://pomagam.pl/afirmacjaextra

CZYTAJ TAKŻE: Zapraszamy na Narodowy Marsz Życia 2024!

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji