Tzw. “ustawa Kamilka” przyjęta! Ma zapewnić większą ochronę dzieci przed przemocą

Wczoraj (13.07) wieczorem Sejm RP niemal jednogłośnie przyjął nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Sprzeciw wobec przepisów wyrazili jedynie posłowie Konfederacji i Wolnościowcy. Tzw. “ustawa Kamilka” zapewnić ma pełniejszą ochronę dzieci przed przemocą.

Do głównych założeń nowelizacji należą:

  1. Możliwość ustanowienia przez sąd opiekuńczy reprezentanta dziecka, którego w sprawach prawnych nie może reprezentować żadne z rodziców. Reprezentant taki będzie władny dokonywać w imieniu dziecka czynności prawnych związanych z jego sprawą, w tym zaskarżać i wykonywać orzeczenia. Reprezentantem może zostać ustanowiony adwokat lub radca prawny wykazujący szczególną znajomość spraw dziecka.
  2. Opracowanie i wdrożenie jasnych ścieżek postępowania na wypadek podejrzenia krzywdzenia dziecka. Nowe procedury obejmować mają pracowników socjalnych, policjantów i pracowników ochrony zdrowia.
  3. Możliwość ustanowienia wspierającego kuratora sądowego dla osób z niepełnosprawnościami (ma on stanowić dla osoby wsparcie, a nie zastąpienie prawne).
  4. Możliwość (jednokrotnego) wysłuchania dziecka przez sąd (zależnie od jego stopnia rozwoju i stanu zdrowia). Zdanie dziecka i jego rozsądne życzenia powinny zostać uwzględnione przez sąd przy orzekaniu.
  5. Wprowadzenie analizy poważnych i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci. Przeprowadzać ją będzie zespół ekspertów z zakresu prawa, pediatrii, psychologii, psychiatrii, pedagogiki i socjologii, a także – obligatoryjnie – dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.
  6. Wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dot. potrzeb dzieci dla sędziów rodzinnych.
  7. Wprowadzenie standardów ochrony małoletnich we wszystkich placówkach pracujących z dziećmi. Obejmą one weryfikację personelu pod kątem przestępstw seksualnych i związanych z przemocą wobec dzieci.
  8. Obowiązek udzielania informacji o dziecku na wniosek ustanowionego przez sąd reprezentanta organy państwowe, instytucje, stowarzyszenia, organizacje społeczne i inne podmioty.
  9. Kara grzywny dla osób nierealizujących ustawowego obowiązku ochrony małoletnich.

Nowelizacja trafi teraz pod obrady Senatu.

CZYTAJ TAKŻE: Wylewają łzy nad Kamilkiem i promują relaks przy alkoholu. Hipokryzja celebrytów

Aby nie było kolejnych Kamilków

Nowe przepisy stanowią pokłosie sprawy 8-letniego Kamilka z Częstochowy, bestialsko zamordowanego przez ojczyma. Chłopiec 5 kwietnia trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach z rozległymi, nieleczonymi od kilku dni oparzeniami i szeregiem innych obrażeń, m.in. złamaniami. Jak się okazało, dziecko zostało oblane wrzątkiem i umieszczone na piecu węglowym przez 27-letniego ojczyma. Oprawca wielokrotnie bił również chłopca i przypalał go papierosami, w czym asystować miała matka dziecka. Służby o sytuacji Kamilka poinformował zaniepokojony jego stanem biologiczny ojciec.

8 maja Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka poinformowało, iż chłopiec zmarł z powodu wielonarządowej niewydolności oraz uogólnionego zakażenia organizmu. 35-letnia matka i 27-letni ojczym Kamilka przebywają w areszcie. Mężczyzna, po śmierci chłopca, usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

CZYTAJ TAKŻE: Czy wystarczy nie chcieć dziecka, by je zabić? W sprawie mordu na Kamilu

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji