“Teraz i zawsze”: Koniec świata chrześcijańskiego

Profesor Chantal Delsol, znana francuska myślicielka, często uznawana wręcz za filozofkę katolicką w swojej niedawno wydanej książce pt. “Koniec świata chrześcijańskiego” pisze o chrześcijanach, a dokładnie o katolikach w taki sposób: “Prawdopodobnie lepiej byłoby, gdybyśmy stali się jedynie milczącymi świadkami, a ostatecznie tajnymi agentami Boga. […] Rezygnacja z cywilizacji chrześcijańskiej nie oznacza bolesnej ofiary. Doświadczenie naszych ojców daje nam pewność: naszym zadaniem nie jest tworzenie społeczeństw, gdzie “Ewangelia rządzi państwami”, ale raczej, posługując się słowami Saint-Exupery’ego, pójście >bardzo powoli w stronę źródła<”.

Czy rzeczywiście nastąpił już koniec świata chrześcijańskiego? Czy chrześcijanie nie mają już nic do powiedzenia światu? Czy wiara nie stawia już przez katolikami żadnych zadań skoro cywilizacja chrześcijańska się skończyła?

O tym w najnowszym odcinku “Teraz i zawsze” rozmawiają Tomasz Rowiński i Paweł Milcarek.

  • Oglądaj także: