“Rodzina rodzi dobro wspólne”. Franciszek z ważnym przesłaniem

Rodzina ma pozytywny wpływ na wszystkich, ponieważ jest generatorem dobra wspólnego: dobre relacje rodzinne stanowią niezbywalne bogactwo nie tylko dla małżonków i dzieci, ale dla całej wspólnoty kościelnej i obywatelskiej – wskazał papież w orędziu na rozpoczęcie Family Global Compact, wspólnego programu działań mających na celu wprowadzenie duszpasterstwa rodzin w dialog z ośrodkami studiów i badań nad rodziną, obecnymi na katolickich uniwersytetach całego świata.

Franciszek w swoim orędziu podkreślił szczególne znaczenie rodziny w obecnych czasach. “Celem jest harmonizacja, zapewnienie, aby praca duszpasterska z rodzinami w Kościołach partykularnych, bardziej efektywnie wykorzystywała wyniki badań oraz wysiłki dydaktyczne i formacyjne, jakie mają miejsce na uniwersytetach. Uniwersytety katolickie i duszpasterstwo mogą wspólnie lepiej promować kulturę rodziny i życia, która wychodząc od rzeczywistości, pomaga nowym pokoleniom – w tym czasie niepewności i głodu nadziei – docenić małżeństwo, życie rodzinne z jego bogactwem i wyzwaniami, piękno tworzenia i ochrony życia ludzkiego” – wskazał Ojciec Święty.

Znaczenie rodziny

Papież wskazał również na wyniki badań, które pokazują coraz gorszy stan wielu rodzin. Zaznaczył, że w tym czasie trzeba szczególnie być świadkami dobrych postaw.  “Z przeprowadzonych studiów wyłania się sytuacja kryzysu relacji rodzinnych, pogłębiającego się zarówno z powodu trudności przygodnych, jak i przeszkód strukturalnych, co sprawia, że trudniej spokojnie założyć rodzinę przy braku odpowiedniego wsparcia ze strony społeczeństwa. Również z tego względu wielu ludzi młodych rezygnuje z małżeństwa na rzecz bardziej niestabilnych i nieformalnych form relacji afektywnych. Badania podkreślają jednak również, że rodzina jest nadal pierwszym źródłem życia społecznego i pokazują istnienie dobrych praktyk, które zasługują na dzielenie się nimi i rozpowszechnianie na całym świecie. Dlatego też same rodziny mogą i muszą być świadkami i protagonistami na tej drodze” – powiedział.

Franciszek wezwał do działania, bo obecna sytuacja nie może zostać zlekceważona. “Większość Bożych marzeń dotyczących wspólnoty ludzkiej realizuje się w rodzinie. Nie możemy zatem pogodzić się z jej upadkiem w imię niepewności, indywidualizmu i konsumpcjonizmu, które zapowiadają przyszłość jednostek myślących tylko o sobie. Nie możemy być obojętni na przyszłość rodziny, wspólnoty życia i miłości, niezastępowalnego i nierozerwalnego przymierza mężczyzny i kobiety, miejsca spotkania pokoleń, nadziei społeczeństwa. Przypomnijmy, że rodzina ma pozytywny wpływ na wszystkich, ponieważ jest generatorem dobra wspólnego: dobre relacje rodzinne stanowią niezbywalne bogactwo nie tylko dla małżonków i dzieci, ale dla całej wspólnoty kościelnej i obywatelskiej” – podkreślił.

Czytaj także:

źródło: vaticannews, KAI, Opoka

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji