“Życie ludzkie zaczyna się od poczęcia”. Peru z ustawą chroniącą nienarodzonych!

9 listopada peruwiański Kongres przegłosował ustawę gwarantującą ochronę praw człowieka od momentu poczęcia. Do tej pory były one chronione dopiero od momentu narodzin.

Nowe prawo stanowi, że poczęte, nienarodzone dziecko posiada własną tożsamość, w tym wyjątkową i niepowtarzalną tożsamość genetyczną oraz osobowość niezależną od swojej matki. Ma więc także prawo do godności, życia i integralności, a także “swobodnego rozwoju prenatalnego”, jak każda jednostka ludzka. Ustawa wzmacnia także gwarancje ochrony i dostępności opieki zdrowotnej dla ciężarnych kobiet.

„To prawo otwiera nowy etap w walce z aborcją w Peru. Środki administracyjne, które obecnie sprzyjają wykonywaniu aborcji, muszą teraz zostać zrewidowane i zawieszone” – podsumował znany ze swojej walki o ochronę życia poczętego ks. Pablo Augusto Meloni. Ustawa została przegłosowana stosunkiem głosów 72:26 (6 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu).

W chwili obecnej aborcja chirurgiczna w Peru dopuszczalna jest jedynie w przypadku zagrożenia życia matki. Szczegółowe warunki określa tu jednak uchwała Ministerstwa Zdrowia, której interpretacje dawały często pole do nadużyć. Powszechną praktyką, również w placówkach służby zdrowia, jest natomiast oferowanie kobietom środków wczesnoporonnych. Ich stosowanie promowane jest również w peruwiańskich szkołach, na zajęciach z tzw. edukacji seksualnej.

Decyzja peruwiańskich parlamentarzystów staje w poprzek dzieciobójczego “trendu” w regionie. Rozszerzenie prawnej dopuszczalności prenatalnego mordu przegłosowały niedawno parlamenty Argentyny, Kolumbii i Meksyku.

Szczegółową analizę ostatnich zmian w peruwiańskim prawie przygotował Instytut Ordo Iuiris (TUTAJ).

CZYTAJ TAKŻE: „Człowiek w każdej fazie życia ma prawo być akceptowany”. Obrońcy życia przeciw dzieciobójczym zakusom posłów

OGLĄDAJ TAKŻE: