Aborcja “prawem” konstytucyjnym? Szokujący pomysł Macrona i odpowiedź francuskich obrońców życia

W minioną niedzielę, 29 października, Emmanuel Macron zadeklarował rozpoczęcie procedury prawnej mającej na celu wpisanie “prawa” do zabijania nienarodzonych do krajowej konstytucji. Prezydent Francji zapowiedział tym samym realizację obietnicy złożonej 8 marca z okazji Dnia Kobiet.

“W 2024 r. prawo kobiet do aborcji stanie się nieodwracalne” – napisał na Twitterze Macron. Zmiana konstytucji wymagać będzie poparcia co najmniej trzech piątych obu izb parlamentu – Zgromadzenia Narodowego i Senatu lub referendum.

Według sondażu sprzed roku, postulowane przez Macrona zmiany w konstytucji popierać ma 89% Francuzów. Jednocześnie 2022 r., po wydłużeniu z 12 do 14 tygodnia ciąży okresu, w którym aborcja jest prawnie dopuszczalna, stał się rokiem, w którym liczba pozbawionych życia nienarodzonych osiągnęła smutny rekord z liczbą przeszło 234 tysięcy. Proceder ten pozostaje we Francji zdekryminalizowany od 1975 r.

Wspomnieć też trzeba, że francuski prezydent jeszcze na początku ubiegłego roku zaproponował włączenie tzw. “prawa” do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Z jego polecenia opracowany został w tym roku również projekt ustawy legalizującej eutanazję.

Szczegółową, krytyczną analizę potencjalnych zmian we francuskiej konstytucji i skutków traktowania prenatalnego dzieciobójstwa jako prawa człowieka przeprowadził również Instytut Ordo Iuris (TUTAJ). Na marginesie wspomnieć trzeba, iż w podobnym do francuskiego prezydenta tonie w kwestii aborcji jako rzekomego prawa człowieka wypowiedział się w ostatnim czasie również Komitet ONZ do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (szczegóły TUTAJ).

Francuscy obrońcy życia protestują

W odpowiedzi na dzieciobójcze postulaty Macrona komunikat wystosował Nicolas Tardy-Joubert, przewodniczący francuskiego Marszu dla Życia (najbliższa edycja 21.01.2024 r. w Paryżu). Poniżej zamieszczamy jego komunikat:

Prezydent Republiki ogłosił, że projekt ustawy konstytucyjnej zostanie przesłany do Rady Stanu i przedstawiony Radzie Ministrów do końca roku, aby uczynić wolność kobiet w kwestii aborcji “nieodwracalną”.

Propozycja ta jest nie do przyjęcia: rok 2022 jest smutnym rekordem, w którym odnotowano 234 300 aborcji, po kolejnym wydłużeniu z 12 do 14 tygodni czasu dozwolonego na aborcję.

Wybitni prawnicy konstytucyjni potępili niespójność zapisu o aborcji w naszej Konstytucji. Uznanie prawa do śmierci człowieka jest sprzeczne z art. 16 Kodeksu Cywilnego, który “zapewnia prymat osoby, zakazuje jakiegokolwiek zamachu na godność osoby i gwarantuje poszanowanie istoty ludzkiej od początku jej życia” oraz art. 66.1 Konstytucji, który stanowi, że “nikt nie może być skazany na karę śmierci”.

Zmiana Konstytucji w ten sposób groziłaby podważeniem klauzuli sumienia i otwarciem drzwi do aborcji na żądanie aż do końca ciąży.

Z tych wszystkich powodów zdecydowanie potępiamy ten nieuzasadniony i niebezpieczny projekt.

W czasie, gdy sytuacja demograficzna, zdrowotna i związana z bezpieczeństwem, a także poważne zadłużenie, którego doświadczamy, odzwierciedlają straszliwą kruchość naszego kraju, rząd powinien zająć się prawdziwymi problemami narodu.

75% aborcji jest wynikiem ograniczeń społecznych lub ekonomicznych (Źródło: Gunmacher/ECLJ). Aby zapobiec tej przemocy wobec kobiet i ich nienarodzonych dzieci, zalecamy wprowadzenie polityki zapobiegania aborcji oraz zapewnienie wsparcia finansowego i rodzinnego – jedynych priorytetów godnych tej nazwy – aby zmniejszyć tragedię aborcji.

Rząd planuje również przyjęcie ustawy legalizującej eutanazję i wspomagane samobójstwo, pomimo faktu, że zakaz zabijania jest kamieniem węgielnym naszej cywilizacji i musi nim pozostać!

Dlatego Marsz dla Życia wzywa Francuzów do spotkania się w Paryżu w niedzielę 21 stycznia 2024 r., aby zademonstrować swój zdecydowany sprzeciw wobec tych planów i wezwać do ochrony życia, aby stała się główną sprawą narodową, jak proponujemy w naszych dziesięciu propozycjach.

Nicolas Tardy-Joubert, przewodniczący

10 propozycji francuskiego Marszu dla Życia

  1. Odrzucenie wszelkiej legalizacji wspomaganego samobójstwa i eutanazji,
  2. Wdrożenie szeroko zakrojonego planu udostępnienia opieki paliatywnej każdemu Francuzowi, który jej potrzebuje.
  3. Zlecenie władzom publicznym przeprowadzenia badania na temat aborcji, aby lepiej zrozumieć przyczyny i konsekwencje aborcji, czego życzyłoby sobie 88% Francuzów (sondaż IFOP, październik 2020 r.) oraz doprowadzenie do utworzenia parlamentarnej misji badawczej na ten temat.
  4. Wdrożenie polityki rodzinnej w celu zwalczania niepewności i wspierania wszystkich rodziców, tak aby aborcja nigdy nie była wyborem dokonywanym z powodów ekonomicznych.
  5. Zapewnienie 100% zwrotu kosztów procedur związanych z macierzyństwem, zważywszy że 100% pokrycie jest już zapewnione w przypadku aborcji.
  6. Wprowadzenie obowiązku wykonywania badań ultrasonograficznych od szóstego tygodnia ciąży, aby można było usłyszeć bicie serca płodu.
  7. Przywrócenie co najmniej trzydniowego okresu do namysłu przed dokonaniem aborcji.
  8. Zachęcanie do anonimowych narodzin, aby umożliwić młodym kobietom w trudnej sytuacji doprowadzenie ciąży do końca, a tym samym umożliwienie adopcji.
  9. Obrona bezwzględnego prawa do sprzeciwu sumienia pracowników służby zdrowia i ochrona szczególnej klauzuli sumienia.
  10. Odrzucenie konstytucjonalizacji aborcji.

CZYTAJ TAKŻE: Aborcja podstawowym prawem UE? Jest reakcja Komisji Etyki COMECE

OGLĄDAJ TAKŻE: